ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย


โรงพยาบาลพญาไท 2 ชั้น 7 อาคาร B | Phayathai 2 Hospital, 7th Floor, B-Building


วันจันทร์ – พุธ   08.00 – 14.00 น.  |  Monday 08.00 am. - 2.00 pm.

วันศุกร์   08.00 – 14.00 น.  |  Friday  08.00 am. -2.00 pm.


02-617-2444 ต่อ 3751 – 3752 หรือ 065-517-1889 | Tel : +66-2 -617-2444 ext. 3751 – 3752

 

เวลาที่ผ่านเลยอาจทำให้คนเราแก่ตัวลงได้เท่าๆ กัน แต่การเปลี่ยนแปลงในระดับชีวโมเลกุล หรือ Biological  Aging จะเป็นตัวสะท้อนความร่วงโรยในระดับเคมีและเซลล์ของคนเรา บางคนหน้าแก่เกินวัย เต็มไปด้วยริ้วรอยของกาลเวลา ขณะที่บางคนยังดูอ่อนเยาว์สดใสแตกต่างจากวัยที่ล่วงเลย

เหล่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ (Biological  Aging) ของบุคคลที่แตกต่างและแทบไม่เหมือนกัน หมายถึงการแก่ตัวลงในระดับเคมีและเซลล์ในร่างกาย การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพสามารถปรับเปลี่ยนให้คงความสมดุลได้ ซึ่งรวมอยู่ในศาสตร์ Anti-Aging ที่เริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองแบบองค์รวมตั้งแต่การตื่นนอน ทานอาหาร ออกกำลังกาย และรวมถึงจิตใจและอารมณ์ การปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นเฉพาะบุคคลและรวมถึงการได้รับการดูแลโดยวิตามินฮอร์โมนเพื่อปรับอายุให้เป็นไปตามความต้องการได้  

Anti-Aging ตรวจลึกถึงระดับ DNA

การตรวจ Anti-Aging เป็นการตรวจความผิดปกติของฮอร์โมนและวิตามินที่ลึกถึงระดับเซลล์ โดยแพทย์จะทำการวิเคราะห์ผ่านผลเลือด จนได้ค่าความผิดปกติซึ่งมีความแตกต่างกันเฉพาะบุคคล การรักษาในระดับเซลล์ DNA นี้ทำให้ทราบว่าร่างกายของบุคคลหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในระดับฮอร์โมนและวิตามินอย่างไรบ้าง นำไปสู่การวางแผนการรับประทานยา และการดูแลและปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตในแต่ละด้านที่เข้มข้นและเหมาะสมเฉพาะบุคคลนั้นจริงๆ

ศาสตร์การป้องกันก่อนเกิดโรค

เวชศาสตร์ชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพเป็นศาสตร์ที่มีแนวคิดมาจาก ‘การป้องกันก่อนเกิดโรค’ โดยจะเน้นส่งเสริมให้คนทั่วไปหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง จากเดิมที่เน้นการรักษาโรคภัยไข้เจ็บมาเป็นการป้องกันและฟื้นฟู เพื่อให้มีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ มีสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดตามช่วงวัย เสริมสร้างสารต้านอนุมูลอิสระ ลดปัจจัยเสี่ยงของโรค และชะลอความเสื่อมโทรมของอวัยวะสำคัญในร่างกาย

การดูแลที่ลึกซึ้งแบบเวชศาสตร์ชะลอวัย

  • ไม่ใช่ศัลยกรรมเพื่อความสวยงาม เวชศาสตร์ชะลอวัยไม่ใช่การดูแลผิวหนังหรือศัลยกรรมเพื่อความสวยงาม แต่เป็นการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลที่ให้ผลลัพธ์มากกว่าการตรวจสุขภาพประจำปีทั่วไป

  • ตรวจลึกซึ้งโดยใช้วิทยาการล้ำหน้าที่สุด การตรวจตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจะใช้วิทยาการทางการแพทย์ที่ล้ำสมัยขึ้น เพื่อสำรวจอวัยวะและระบบต่างๆ ภายในร่างกายให้ลึกและละเอียดกว่าเดิม ทำให้เห็นภาพเริ่มต้นก่อนที่สัญญาณเจ็บไข้ได้ป่วยจะมาเยือน

  • เข้าใจดีถึงการดูแลแบบองค์รวม เวชศาสตร์ชะลอวัยเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถปรับแนวทางให้เข้ากับพื้นฐานการใช้ชีวิตและสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลได้ จึงเหมาะกับบุคคลทุกเพศทุกวัยที่ใส่ใจสุขภาพและต้องการมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ

การดูแลที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิม

  • เทคโนโลยีเวชศาสตร์ชะลอวัย สามารถตรวจเช็คร่างกายได้ลึกถึงระดับสารชีวโมเลกุลขนาดเล็ก ทั้งระดับฮอร์โมน สารสื่อประสาท สารต้านอนุมูลอิสระ ระดับวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ เพื่อดูแลระดับสารชีวเคมีเหล่านั้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสมดุล

  • ดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ชะลอวัย ที่ให้ความสำคัญกับการพูดคุยกับคนไข้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น หากไม่จำเป็นแพทย์จะไม่เริ่มต้นการรักษาด้วยยารักษาโรค แต่จะส่งเสริมให้คนไข้ปรับพฤติกรรมเรื่องอาหารการกิน การออกกำลังกาย โดยมีแพทย์คอยชี้แนะแนวทางในการใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง

การรักษาที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ

  • ร่างกายคนเรามีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องยีนส์ พันธุกรรม ฮอร์โมน ฯลฯ ดังนั้น การดูแลก็ย่อมต้องแตกต่างกันออกไปด้วย เวชศาสตร์ชะลอวัยจึงใช้การรักษาแนวทางใหม่ที่เรียกว่า Personalized Medicine หรือ Customized Medicine ซึ่งช่วยให้การดูแลสุขภาพแต่ละบุคคลมีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น

  • ตัวอย่างเช่น การเจาะเลือดตรวจก็จะเป็นแบบละเอียดพิเศษ ทำให้สามารถรู้ได้ว่าร่างกายเรามีความผิดปกติทางพันธุกรรมอะไรบ้างที่อาจส่งให้ตอบสนองต่อยาบางชนิดได้มากหรือน้อยกว่าคนทั่วไป เมื่อทราบผลแพทย์ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนยาให้เหมาะสมกับร่างกายคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • การดูแลสุขภาพตามแนวทางนี้จะทำให้ระบบต่างๆ ของร่างกายได้รับการฟื้นฟูและป้องกันโรคอย่างตรงจุด ปลอดภัย ประหยัดระยะเวลาในการรักษา และลดโอกาสรับยามากเกินความจำเป็น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวได้

ดูดีจากภายในสู่ภายนอก

  • ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยมีบริการจัดเตรียมวิตามินและอาหารเสริมเฉพาะบุคคล หรือ Customized Vitamins เพื่อให้แต่ละบุคคลได้รับวิตามินที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตนเองมากที่สุด

  • นอกจากนี้ยังมีบริการฟื้นฟูและดูแลผิวหน้าจากปัญหาต่างๆ แนะนำเคล็ดลับหน้าเด็ก รวมถึงการบำรุงผิวด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระที่จำเป็นต่อการบำรุงซ่อมแซมความเสื่อมตามกาลเวลา เป็นการส่งเสริมให้ดูดีจากภายในสู่ภายนอก ควบคู่ไปกับการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนอย่างเพียงพอ
พญ.กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี 
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาตร์ชะลอวัย
ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาลพญาไท 2 
( Royal Life Anti Aging Center Phyathai2)
โปรโมชั่นที่แนะนำ

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Dexa Scan ตรวจไขมันทั่วร่างกาย ลดโอกาสเสี่ยงโรคร้ายแรง

ตรวจไขมันด้วยเครื่อง Dexa scan ไม่เพียงช่วยหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง สมองเสื่อม จากระดับไขมันช่องท้องหรือพุง แต่ยังตรวจโอกาสเสี่ยงกระดูกพรุนได้

ตรวจเช็กไขมันส่วนเกิน...ลดเสี่ยงโรคร้ายในอนาคต

นอกจากค่าดัชนีมวลกายหรือการวัดเส้นรอบเอวแล้ว การตรวจไขมันทั่วร่างกาย เพื่อค้นหาโอกาสเสี่ยงเบาหวาน ความดัน ไขมันสูง ก็จำเป็นสำหรับผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง

เจาะลึก “วัยทองในผู้ชาย” เรื่องอะไรที่ชายสูงวัยต้องระวัง!

เพราะวัยทองไม่ใช่แค่เรื่องของผู้หญิง "ผู้ชาย" ก็เป็นวัยทองได้เช่นกัน เพียงแต่อาการของผู้ชายจะไม่ชัดเท่ากับผู้หญิง สังเกตตัวเองดีๆ หากอ้วนลงพุง หงุดหงิดง่าย ไม่มีอารมณ์ทางเพศ นั่นอาจเป็นสัญญาณของ "วัยท