ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย


โรงพยาบาลพญาไท 2 ชั้น 7 อาคาร B | Phayathai 2 Hospital, 7th Floor, B-Building


วันจันทร์ – พุธ   08.00 – 14.00 น.  |  Monday 08.00 am. - 2.00 pm.

วันศุกร์   08.00 – 14.00 น.  |  Friday  08.00 am. -2.00 pm.


02-617-2444 ต่อ 3751 – 3752 หรือ 065-517-1889 | Tel : +66-2 -617-2444 ext. 3751 – 3752

 

เวลาที่ผ่านเลยอาจทำให้คนเราแก่ตัวลงได้เท่าๆ กัน แต่การเปลี่ยนแปลงในระดับชีวโมเลกุล หรือ Biological  Aging จะเป็นตัวสะท้อนความร่วงโรยในระดับเคมีและเซลล์ของคนเรา บางคนหน้าแก่เกินวัย เต็มไปด้วยริ้วรอยของกาลเวลา ขณะที่บางคนยังดูอ่อนเยาว์สดใสแตกต่างจากวัยที่ล่วงเลย

เหล่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ (Biological  Aging) ของบุคคลที่แตกต่างและแทบไม่เหมือนกัน หมายถึงการแก่ตัวลงในระดับเคมีและเซลล์ในร่างกาย การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพสามารถปรับเปลี่ยนให้คงความสมดุลได้ ซึ่งรวมอยู่ในศาสตร์ Anti-Aging ที่เริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองแบบองค์รวมตั้งแต่การตื่นนอน ทานอาหาร ออกกำลังกาย และรวมถึงจิตใจและอารมณ์ การปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นเฉพาะบุคคลและรวมถึงการได้รับการดูแลโดยวิตามินฮอร์โมนเพื่อปรับอายุให้เป็นไปตามความต้องการได้  

Anti-Aging ตรวจลึกถึงระดับ DNA

การตรวจ Anti-Aging เป็นการตรวจความผิดปกติของฮอร์โมนและวิตามินที่ลึกถึงระดับเซลล์ โดยแพทย์จะทำการวิเคราะห์ผ่านผลเลือด จนได้ค่าความผิดปกติซึ่งมีความแตกต่างกันเฉพาะบุคคล การรักษาในระดับเซลล์ DNA นี้ทำให้ทราบว่าร่างกายของบุคคลหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในระดับฮอร์โมนและวิตามินอย่างไรบ้าง นำไปสู่การวางแผนการรับประทานยา และการดูแลและปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตในแต่ละด้านที่เข้มข้นและเหมาะสมเฉพาะบุคคลนั้นจริงๆ

ศาสตร์การป้องกันก่อนเกิดโรค

เวชศาสตร์ชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพเป็นศาสตร์ที่มีแนวคิดมาจาก ‘การป้องกันก่อนเกิดโรค’ โดยจะเน้นส่งเสริมให้คนทั่วไปหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง จากเดิมที่เน้นการรักษาโรคภัยไข้เจ็บมาเป็นการป้องกันและฟื้นฟู เพื่อให้มีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ มีสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดตามช่วงวัย เสริมสร้างสารต้านอนุมูลอิสระ ลดปัจจัยเสี่ยงของโรค และชะลอความเสื่อมโทรมของอวัยวะสำคัญในร่างกาย

การดูแลที่ลึกซึ้งแบบเวชศาสตร์ชะลอวัย

  • ไม่ใช่ศัลยกรรมเพื่อความสวยงาม เวชศาสตร์ชะลอวัยไม่ใช่การดูแลผิวหนังหรือศัลยกรรมเพื่อความสวยงาม แต่เป็นการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลที่ให้ผลลัพธ์มากกว่าการตรวจสุขภาพประจำปีทั่วไป

  • ตรวจลึกซึ้งโดยใช้วิทยาการล้ำหน้าที่สุด การตรวจตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจะใช้วิทยาการทางการแพทย์ที่ล้ำสมัยขึ้น เพื่อสำรวจอวัยวะและระบบต่างๆ ภายในร่างกายให้ลึกและละเอียดกว่าเดิม ทำให้เห็นภาพเริ่มต้นก่อนที่สัญญาณเจ็บไข้ได้ป่วยจะมาเยือน

  • เข้าใจดีถึงการดูแลแบบองค์รวม เวชศาสตร์ชะลอวัยเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถปรับแนวทางให้เข้ากับพื้นฐานการใช้ชีวิตและสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลได้ จึงเหมาะกับบุคคลทุกเพศทุกวัยที่ใส่ใจสุขภาพและต้องการมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ

การดูแลที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิม

  • เทคโนโลยีเวชศาสตร์ชะลอวัย สามารถตรวจเช็คร่างกายได้ลึกถึงระดับสารชีวโมเลกุลขนาดเล็ก ทั้งระดับฮอร์โมน สารสื่อประสาท สารต้านอนุมูลอิสระ ระดับวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ เพื่อดูแลระดับสารชีวเคมีเหล่านั้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสมดุล

  • ดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ชะลอวัย ที่ให้ความสำคัญกับการพูดคุยกับคนไข้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น หากไม่จำเป็นแพทย์จะไม่เริ่มต้นการรักษาด้วยยารักษาโรค แต่จะส่งเสริมให้คนไข้ปรับพฤติกรรมเรื่องอาหารการกิน การออกกำลังกาย โดยมีแพทย์คอยชี้แนะแนวทางในการใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง

การรักษาที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ

  • ร่างกายคนเรามีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องยีนส์ พันธุกรรม ฮอร์โมน ฯลฯ ดังนั้น การดูแลก็ย่อมต้องแตกต่างกันออกไปด้วย เวชศาสตร์ชะลอวัยจึงใช้การรักษาแนวทางใหม่ที่เรียกว่า Personalized Medicine หรือ Customized Medicine ซึ่งช่วยให้การดูแลสุขภาพแต่ละบุคคลมีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น

  • ตัวอย่างเช่น การเจาะเลือดตรวจก็จะเป็นแบบละเอียดพิเศษ ทำให้สามารถรู้ได้ว่าร่างกายเรามีความผิดปกติทางพันธุกรรมอะไรบ้างที่อาจส่งให้ตอบสนองต่อยาบางชนิดได้มากหรือน้อยกว่าคนทั่วไป เมื่อทราบผลแพทย์ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนยาให้เหมาะสมกับร่างกายคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • การดูแลสุขภาพตามแนวทางนี้จะทำให้ระบบต่างๆ ของร่างกายได้รับการฟื้นฟูและป้องกันโรคอย่างตรงจุด ปลอดภัย ประหยัดระยะเวลาในการรักษา และลดโอกาสรับยามากเกินความจำเป็น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวได้

ดูดีจากภายในสู่ภายนอก

  • ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยมีบริการจัดเตรียมวิตามินและอาหารเสริมเฉพาะบุคคล หรือ Customized Vitamins เพื่อให้แต่ละบุคคลได้รับวิตามินที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตนเองมากที่สุด

  • นอกจากนี้ยังมีบริการฟื้นฟูและดูแลผิวหน้าจากปัญหาต่างๆ แนะนำเคล็ดลับหน้าเด็ก รวมถึงการบำรุงผิวด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระที่จำเป็นต่อการบำรุงซ่อมแซมความเสื่อมตามกาลเวลา เป็นการส่งเสริมให้ดูดีจากภายในสู่ภายนอก ควบคู่ไปกับการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนอย่างเพียงพอ
พญ.กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี 
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาตร์ชะลอวัย
ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาลพญาไท 2 
( Royal Life Anti Aging Center Phyathai2)
โปรโมชั่นที่แนะนำ

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ผลวิจัย! อ้วนลงพุง เสี่ยง “มะเร็ง” และ “สมองเสื่อม”

จากการศึกษาของ National Institutes of Health (NIH) พบว่า ในประเทศสหรัฐฯ มีคนไข้ที่เป็น “โรคมะเร็ง” เพิ่มสูงขึ้น และกว่า 85,000 รายต่อปี มีความเกี่ยวข้องกับโรคอ้วน รวมทั้งผลจากการศึกษาของ University C

ตรวจเช็กไขมันส่วนเกิน...ลดเสี่ยงโรคร้ายในอนาคต

นอกจากค่าดัชนีมวลกายหรือการวัดเส้นรอบเอวแล้ว การตรวจไขมันทั่วร่างกาย เพื่อค้นหาโอกาสเสี่ยงเบาหวาน ความดัน ไขมันสูง ก็จำเป็นสำหรับผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง

Dexa Scan ตรวจไขมันทั่วร่างกาย ลดโอกาสเสี่ยงโรคร้ายแรง

ตรวจไขมันด้วยเครื่อง Dexa scan ไม่เพียงช่วยหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง สมองเสื่อม จากระดับไขมันช่องท้องหรือพุง แต่ยังตรวจโอกาสเสี่ยงกระดูกพรุนได้