ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์ระบบประสาทไขสันหลัง


โรงพยาบาลพญาไท 2 ชั้น 4 อาคาร 1 | Phyathai 2 Hospital, 4th Floor, Building 1


จันทร์, พุธ     เวลา 9.00 - 20.00 น. | Monday, Wednesday 09.00am. - 08.00pm.

อังคาร, พฤหัส และศุกร์    เวลา 9.00 - 16.00 น.  |  Tuesday, Thursday, and Friday 09.00 am. - 04.00 pm.

เสาร์, อาทิตย์     เวลา 9.00 - 12.00 น. |  Saturday, Sunday 09.00 am. - 12.00 pm. 


02-617-2444 ต่อ 7451 และ 4484 | +662-617-2444 ext. 7451 and 4484

รพ.พญาไท 2 สามารถให้ บริการการรักษาโรคต่างๆ ของ ระบบประสาทไขสันหลัง โดยทีมศัลยแพทย์ประสาท (Neurosurgeon) ที่มีความชำนาญในการผ่าตัดผ่านกล้อง (Microsurgery, Endoscopic Surgery) นอกจากนี้ ยังมี อุปกรณ์นาวิเกเตอร์ ที่มีประโยชน์ต่อการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ไว้เพื่อใช้ในการผ่าตัดเพื่อให้ได้ผลที่ดีมากยิ่งขึ้น

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

รู้ไหม? อาการปวดบนใบหน้า เสี่ยงเส้นประสาทสมองคู่ที่ 5 ผิดปกติ

อาการปวดเฉียบพลันบริเวณใบหน้า คล้ายไฟฟ้าซ็อตบนใบหน้าเป็นจังหวะ อาจเป็นสัญญาณเตือนที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทเส้นที่ 5 โดยหากเกิดขึ้นต่อเนื่องจะยิ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นอย่างย

“มือสั่น” อาการเสี่ยงโรคพาร์กินสัน ความผิดปกติที่ควรรีบพบแพทย์!

ไม่ใช่แค่กลุ่มผู้สูงอายุมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคพาร์กินสัน เราพบว่าทุกช่วงวัยก็มีโอกาสเสี่ยงด้วย ดังนั้น การสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายด้วยตนเองและคนใกล้ชิด จะช่วยให้เข้าสู่การตรวจรักษาได้เร็วยิ่งขึ้น

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง รักษาได้...หากตรวจพบโรคเร็ว

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันตัวเองที่ผิดปกติ ส่งผลให้เส้นประสาทของเราที่เคยทำงานปกติ ทำงานผิดพลาด ไม่สามารถส่งสัญญาณได้ จึงเกิดอาการอ่อนแรงที่กล้ามเนื้อต่างๆ

เราจะดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมอย่างไรให้มีความสุข

บางครั้งความเจ็บไข้ได้ป่วยของคนใกล้ตัวก็อาจทําให้ผู้ดูแลรู้สึกป่วยตามไปด้วย แม้จะไม่ป่วยกายแต่ก็อาจป่วยใจได้ โดยเฉพาะถ้าต้องดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม