ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ


ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
โรงพยาบาลพญาไท 2 ชั้น 8 อาคาร B l Phayathai 2 Hospital, 8th Floor,Building B02-617-2444 ต่อ 3870 , 3871 , 3873 l +66-617-2444 ext. 3870 , 3871 , 3873

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลพญาไท 2 

ความพร้อมที่ครบครันของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ รพ.พญาไท 2 จะช่วยให้ทุกความกังวลของคุณในด้านสุขภาพหมดไป เพราะเราจะเป็นที่ปรึกษาในการตรวจสุขภาพเพื่อให้ได้ตรวจแบบเจาะลึกเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ช่วยเป็นโค้ชวางแผนเตรียมความพร้อมป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพในด้านต่างๆ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัว   

เราคือ “โค้ช” ที่พร้อมเทรนด์เรื่องสุขภาพให้คุณ

การตรวจสุขภาพคือการค้นหา คัดกรองความเสี่ยงของโรค เพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันก่อนเกิดโรคและสามารถรักษาตั้งแต่เริ่มต้นหากตรวจพบความผิดปกติ ซึ่งนั่นคือเหตุผลสำคัญว่าเพราะเหตุใดทุกคนจึงควรตรวจสุขภาพ แต่สิ่งที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับการตรวจสุขภาพนั่นคือการที่สามารถรู้และดูแลสุขภาพตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ซึ่งเราสามารถให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดีเพราะมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลที่มีประสบการณ์เป็นเสมือนโค้ชด้านสุขภาพให้กับคุณ เพื่อช่วยประเมินความเสี่ยง ให้คำแนะนำด้านโภชนาการ ในกรณีที่ต้องมีการปรับไลฟ์สไตล์เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงโรคต่างๆ รวมถึงแนะนำแนวทางการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

เพิ่มศักยภาพความExpert” ด้วยการจับมือกับสถาบันชั้นนำระดับโลก  

ด้วยศักยภาพและประสบการณ์ของทีมแพทย์ทำให้เข้าถึงความต้องการของคนไข้ ผนวกกับความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาที่สามารถแนะนำถึงโอกาสเสี่ยงของโรคเรื้อรังและโรคร้ายแรงต่างๆ  จึงมีการจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เจาะลึกและครอบคลุม และเพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจสุขภาพให้เกิดประโยชน์กับผู้รับบริการสูงสุด ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ รพ. พญาไท 2 ได้ร่วมกับ Oregon Health & Science University มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ที่พัฒนาการประเมินภาวะสุขภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Let Get Healthy ซึ่งเป็นโปรแกรมประเมินภาวะสุขภาพ 3 ด้าน ได้แก่ การทดสอบการนอนหลับ การทดสอบความจำ และ Diet พฤติกรรมเสี่ยงด้านการบริโภคอาหาร ร่วมกับการตรวจสุขภาพและซักประวัติเชิงลึกที่จะช่วยให้แพทย์ทราบถึงไลฟ์สไตล์ของคุณและคนในครอบครัว จึงสามารถให้คำปรึกษาและเพื่อนำไปปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันในการลดความเสี่ยงของโรคที่อาจเกิดขึ้น

Total Lifestyle Modification ปรับกิจวัตร...เพื่อสร้างสุขภาพที่แข็งแรง

การตรวจสุขภาพเปรียบเสมือนเครื่องนำทางที่ช่วยดูแล ป้องกันตนเองจากความเสี่ยงของโรค และขณะเดียวกันการตรวจสุขภาพก็คาดหวังเป็นทางเลือกให้สามารถพบโรคตั้งแต่ต้นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ซึ่งทั้งการป้องกันและการรักษาโรค แนวทางการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์จะเป็นการดูแลในอันดับต้นๆ เพราะเป็นการดูแลที่มีประสิทธิภาพ โดยแพทย์ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพจะคอยให้คำแนะนำหลังทราบผลการรักษาในทุกๆ ด้าน อาทิ ด้านโภชนาการ การออกกำลังกาย การดูแลจิตใจให้ผ่อนคลาย การพักผ่อน ข้อควรหลีกเลี่ยง รวมถึงเคล็ดลับต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เพราะการจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณให้ประสบความสำเร็จ ต้องเริ่มต้นและปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวันด้วยตัวของคุณเอง จึงจะเป็นการปรับเปลี่ยนที่ยั่งยืนเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง

     

การบริการ


1. ตรวจสุขภาพ

 •     * โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ
 •     * โปรแกรมตรวจสุขภาพมาตรฐาน (ทุกช่วงวัย)
 •     * โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยทำงาน หญิง  
 •     * โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยทำงาน ชาย   
 •     * โปรแกรมตรวจสุขภาพอายุ 40 ปีขึ้นไป หญิง
 •     * โปรแกรมตรวจสุขภาพอายุ 40 ปีขึ้นไป ชาย
 •     * โปรแกรม Expert Health Check up
 •     * โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับผู้บริหารระดับสูง 
 •     * โปรแกรมตรวจสุขภาพค้นหาความเสี่ยงโรคตับ
 •     * โปรแกรมดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล
 •     * โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

2. บริการฉีดวัคซีน

 • ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และวัคซีนในผู้สูงอายุ
 •     * วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 
 •     * วัคซีนปอดอักเสบ
 •     * วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด
 •     * วัคซีนคอตีบ ไอกรน

การส่งเสริมสุขภาพ

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ มีความมุ่งมั่นในการให้ความรู้ด้านสุขภาพกับผู้รับบริการ ด้วยการนำความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญ

 •     * แพทย์ประจำตัวดูแลสุขภาพ
 •     * พยาบาลประจำตัวในการดูแลสุขภาพ
 •     * Education Hall

สิ่งอำนวยความสะดวก

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

ชั้น 8 อาคาร B โทร 02-617- 2444 ต่อ 3870 , 3871 , 3873


กลุ่มลูกค้าองค์กร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกขาย รพ. พญาไท 2

โทร 02-617-2444 ต่อ 1722 ,5173 มือถือ 081-900-8029


ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ความดันโลหิตสูงอย่าปล่อยไว้ อันตรายกว่าที่คิด

ใครก็ตามที่มีความดันโลหิตสูง ควรได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์ และปรับพฤติกรรมการกิน การออกกำลังกาย การพักผ่อน เพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น เป็นโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคไ

ทานอย่างไร ให้ห่างไกลจากโรคอ้วน

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ในปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ประสบปัญหาโรคอ้วนเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่มาจากการทานอาหารที่ให้พลังงานมากเกินไป การปรับการกินให้เหมาะสมจึงเป็นอีกวิธีที่ช่วยป้องกันโรคอ้วนได้

เลิกเถอะ! สูบบุหรี่...เสี่ยงเป็นโรคร้ายมากมายกว่าที่คิด

บุหรี่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญของคนไทย แต่ละปีคนไทยต้องจบชีวิตลงเพราะการสูบบุหรี่มากกว่า 50,000 คน ยังไม่รวมคนที่เสียชีวิตจากควันบุหรี่มือสอง และบุหรี่ยังเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังที่ทำให้เกิดความ

อากาศแปรปรวน ควรดูแลตนเองอย่างไรให้ไร้โรค

ทั่วทั้งประเทศไทยสภาพอากาศจะแปรปรวน ทั้งฝนตก ทั้งร้อน ทั้งหนาว อากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลันเช่นนี้ มักทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน ภูมิต้านทานลดต่ำลง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างเด็ก ผู้สูงวัย และผู้ที่เป็นโรคประ