ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์อุบัติเหตุและต่ออวัยวะ
คนไข้สามารถติดต่อเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินที่ 0-2270-1111 | Contact +662270 1111


ศูนย์อุบัติเหตุและต่ออวัยวะ เป็นศูนย์กลางการให้บริการผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ไม่ว่าเล็กน้อย รุนแรง หรือถึงขั้นทำให้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งฉีกขาด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความพิการหรือเสียชีวิตได้ ความพร้อมด้านการให้บริการรักษาที่ทันท่วงที จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้บาดเจ็บ เพื่อลดอัตราการสูญเสียอวัยวะ และกลับมางานได้ดังเดิม

ทางศูนย์อุบัติเหตุและต่ออวัยวะให้บริการครบวงจร ตั้งแต่การดูแลแผล การผ่าตัดเพื่อเชื่อมต่อรยางค์ที่ขาด รวมถึงการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดทั้งทางร่างกายและจิตใจ ศัลยกรรมการต่ออวัยวะเป็นหัตถการที่มีความยุ่งยาก และอาศัยความชำนาญเป็นอย่างมาก เนื่องจากการผ่าตัดแต่ละครั้งจะรวมถึงเย็บต่อกระดูก เส้นเอ็น เส้นประสาท และหลอดเลือด การเย็บต่อหลอดเลือดขนาดเล็ก ผ่าตัดสร้างเนื้อเยื่อทดแทนส่วนที่ถูกทำลาย จุดประสงค์เพื่อให้อวัยวะที่ต่อนั้นยังคงมีชีวิตอยู่ได้ และใช้งานได้ใกล้เคียงกับอวัยวะปกติ รวมถึงผ่าตัดตกแต่งให้อวัยวะนั้นมีพยาธิสภาพใกล้เคียงปกติให้มากที่สุด ซึ่งการผ่าตัดนี้จำเป็นต้องมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชาชีพทีมพยาบาล ทีมนักกายภาพบำบัดประสบการณ์สูง รวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์ที่พร้อมดูแลผู้บาดเจ็บอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของอเมริกา” หรือ “CAMTS” (The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems) ซึ่งเป็นมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางบกและทางอากาศที่ใช้กันเกือบทั้งอเมริกาในการควบคุมคุณภาพของการใช้บริการในเรื่องความปลอดภัย เช่น รถพยาบาลรับคนไข้มาแล้วต้องไม่เกิดอุบัติเหตุศูนย์อุบัติเหตุและต่ออวัยวะเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลคนไข้ฉุกเฉิน

โดยคนไข้สามารถติดต่อเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินที่ 0-2270-1111

แนะนำทีมแพทย์ของศูนย์อุบัติเหตุและต่ออวัยวะ

ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

1.     นพ.นพดล นฤปิติ ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

2.     นพ.สุธี อินทรชาติ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

3.     พญ.พาณี จันทร์ศศิธร เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ด้านศัลยศาสตร์หัวใจและหลอดเลือดหัวใจ (Cardiovascular Surgery)

1.     รศ.นพ.กิตติชัย เหลืองทวีบุญ ศัลยแพทย์หลอดเลือดที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด 

ด้านศัลยศาสตร์สมองและระบบประสาท (Neuro Surgery)

1.     นพ.ธีรศักดิ์ พื้นงาม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาท  มีความชำนาญมากกว่า 15 ปี

2.     นพ.ไกรศรี จันทรา ศัลยแพทย์สมองและระบบประสาท เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประสาทศัลยศาสตร์

ด้านศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ (Orthopedic Trauma)

1.     ศ.นพ.ธไนนิธย์ โชตนภูติ (Hip and Knee Reconstruction) เป็นอาจารย์แพทย์สอนที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีประสบการณ์ด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

2.     ศ.นพ.ภานุพันธ์ ทรงเจริญ (Hand and Microsurgery) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์ 

3.     นพ.นรชาติ ศิริศรีตรีรักษ์ (Trauma Orthopedic)

4.     นพ.ธนเดช เลิศเจริญโชค (Hip and Knee Reconstruction) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมเปลี่ยนข้อเทียม (เข่าและสะโพก) และศัลยกรรมทางเท้าและข้อเท้า

5.     นพ.ชัยศิริ ชัยชาญกุล (Spine) ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง 

6.     นพ.ณัฏฐา กุลกำม์ธร (Sport Medicine) ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การกีฬา 

7.     นพ.อภิสรรค์ จินานุวัฒนา (Foot and Ankle) ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง 

ด้านศัลยศาสตร์หลอดเลือด (Vascular Surgery)

1.     นพ.พงศ์พล ศรีพันธ์ ศัลยแพทย์ด้านหลอดเลือด

ด้านการดูแลบาดแผล (Wound Care)

1.     นพ.ธงชัย ลิมปวัฒนศิริ ศัลยแพทย์ตกแต่ง


ศูนย์อุบัติเหตุและต่ออวัยวะ

โรงพยาบาลพญาไท 2 

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ส.ว. เสี่ยงหกล้มข้อสะโพกหัก

เช็คความหนาแน่นของกระดูกเพื่อตรวจภาวะกระดูกพรุน ช่วยป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุได้ และหากหกล้มข้อสะโพกหัก ควรทำการรักษาข้อสะโพกด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ซึ่งไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด

กีฬาเป็นยาวิเศษ เมื่อเกิดอุบัติเหตุควรทำอย่างไร

อุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะข้อเคล็ด ฟกช้ำ ตะคริว กล้ามเนื้อฉีก กระดูกหัก ซึ่งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะหากทำถูกต้อง...การรักษาก็ยิ่งมีประสิทธิภาพ

เมื่อเส้นประสาทมือและแขนเสียหาย...

อุบัติเหตุหลายๆครั้ง ทำให้มือและแขนฉีกขาด หรือเส้นประสาทมือและแขนเสียหายจนเกิดแขนเป็นอัมพาต การผ่าตัดแก้ไขเส้นประสาทมือและแขน คือทางรักษาที่ช่วยให้ผู้ป่วยยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง

ทำอย่างไร...เมื่อตกจากที่สูง

เมื่อพบผู้บาดเจ็บตกจากที่สูงไม่ควรขยับตัวผู้บาดเจ็บ เพราะอาจมีอาการกระดูกร้าวหรือกระดูกหักได้ ทางที่ดี ควรสังเกตและประเมินอาการ พร้อมกับปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยวิธีดังต่อไปนี้