ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์สุขภาพหญิง


โรงพยาบาลพญาไท 2 อาคาร B ชั้น 2 | Phyathai 2 Hospital B-Building, 2nd Floor
เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 07.30-19.30 น. | Open Monday - Sunday from 07:30 am. to 07:30 pm.
0-2617-2444 ต่อ 4268 , 4269 | +662617-2444 ext. 4268, 4269


ศูนย์สุขภาพหญิง ใหบริการครบวงจร ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยการรักษา และการผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาด้วยห้องตรวจที่สะดวกสบาย และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในการวินิจฉัยโรคสตรี เช่น เครื่องอัลตราซาวนด์ , เครื่องตรวจหามะเร็งเต้านม digital mammogram , เครื่องตรวจหาความหนาแน่นของมวลกระดูกเพื่อวิเคราะห์โรคกระดูกพรุนในวัยทอง , การตรวจหามะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มต้น และการตรวจเพื่อยืนยันในกรณีที่เริ่มผิดปกติโดยวิธีส่องกล้อง colposcopy หรือตัดชิ้นเนื้อ biopsy

ด้านสูติกรรม มีการให้บริการการฝากครรภ์ทั้งครรภ์ปกติและครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง (high risk pregnancy ) มุมให้ความรู้คุณแม่ตั้งครรภ์ พร้อมหลักสูตรอบรมการเตรียมตัวก่อนคลอด , มีห้องคลอดพิเศษจำนวนกว่า 10 ห้อง พร้อมอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายเพื่อความรู้สึกที่ผ่อนคลายให้กับคุณแม่

คลินิกรักษาคู่สามี-ภรรยาที่มีภาวะมีบุตรยาก ปัจจุบัน เราพบว่า คู่สมรสที่มีบุตรยาก มีจำนวนเพิ่มขึ้น สาเหตุมาจากหลายประการนอกเหนือจากปัญหาทางด้านร่างกายแล้ว ปัจจัยหนึ่งที่พบบ่อย คือ ภาวะความเครียดซึ่งอาจเนื่องมาจาก  ภาวะเศรษฐกิจ หรือ เครียดจากการทำงาน ด้วยภาวะที่คู่สมรสไม่สามารถมีบุตรได้เองตามธรรมชาติ ซึ่งทางรพ.พญาไท 2 มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการแพทย์ อีกทั้งเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับระดับสากล โดยเทคนิคการช่วยเจริญพันธุ์ มีทั้งวิธีธรรมชาติและการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เช่น การฉีดเขื้อผสมเทียม,IVF , ICSI, Blastocyst culture และการแช่แข็งไข่ เป็นต้น

การบริการของศูนย์สุขภาพหญิง

  1. การตรวจร่างกายและปรึกษาก่อนแต่งงาน

  2. การรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก

  3. การประเมินภาวะทารกในครรภ์
           •  อัลตราซาวน์ 2 มิติ และ 4 มิติ
           •  การตรวจหาโรค Down’s syndrome โดยการเจาะเลือดคัดกรอง
           •  Screening test หรือการเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจโครโมโซมโดยตรง (amniocentesis)

  4. การรับฝากครรภ์

  5. การดูแลรักษาการตั้งครรภ์ปกติ และการตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง

  6. การคลอดและการดูแลหลังคลอด

  7. คลินิกวัยทอง
     * ตรวจเลือดเพื่อดูฮอร์โมนสำหรับสตรีที่สงสัยภาวะวัยทอง
             •  ตรวจมะเร็งปากมดลูก
             •  ตรวจความหนาแน่นของกระดูก
             •  ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกับสตรีวัยทอง
             •  ให้คำแนะนำในการใช้ยาฮอร์โมนชดเชยที่จำเป็น

       8. การรักษาการผ่าตัด และการผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช                         

             •  เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
             •   เนื้องอกมดลูก
             •   ถุงน้ำรังไข่
             •   ตั้งครรภ์นอกมดลูก
             •   มดลูกหย่อนยาน
             •   ปัสสาวะเล็ด

  9. เทคโนโลยีกระชับช่องคลอดด้วยแสงเลเซอร์
             •  รักษาอาการปัสสาวะเล็ด
             •  ช่องคลอดไม่กระชับ
             •  ช่องคลอดแห้งและอักเสบ

10. การตรวจเช็คร่างกาย และป้องกันโรคทางสูติ-นรีเวช

             •  ปวดประจำเดือน ประจำเดือนผิดปกติ
             •  ปวดท้องน้อยเรื้อรัง ตกขาว เนื้องอก ช่องคลอดอักเสบ
             •  ตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap smear, Thin prep, HPV DNA, Colposcopy


ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

คุณแม่ตั้งครรภ์ท้องเสีย รับมือได้อย่างไรบ้าง

ขณะตั้งครรภ์ คุณแม่ควรสังเกตการขับถ่ายของตนเอง ว่ามีถ่ายบ่อย ถ่ายเหลว ถ่ายเป็นมูก ถ่ายเป็นเลือดบ้างหรือไม่ และหากขับถ่ายแบบมีมูกปน อาเจียนรุนแรง มีไข้และมีอาการนานกว่า 48 ชั่วโมง ควรพบแพทย์โดยด่วน

4 โรคติดเชื้อที่คุณแม่ตั้งครรภ์ต้องระวัง

ตลอด 9 เดือนของการตั้งครรภ์ คุณแม่ควรระมัดระวังการติดเชื้อต่างๆ โดยเฉพาะ 4 โรคอันตรายคือ โรคสุกใส โรคหัดเยอรมัน โรคตกขาวผิดปกติ และโรคขี้แมว ซึ่งมีวิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงหลายอย่าง

ปัญหาของทารกคลอดก่อนกำหนดที่คุณพ่อคุณแม่ควรรู้

ทารกเกิดก่อนกำหนด คือเกิดก่อนอายุครรภ์ครบ 37 สัปดาห์ แม้จะมีอวัยวะครบถ้วน แต่พัฒนาการของอวัยวะเหล่านั้นอาจจะยังไม่สมบูรณ์ จึงทำให้เกิดปัญหาหรือมีภาวะเจ็บป่วยหลังคลอดอย่างมาก

ภาวะรกเกาะต่ำในคุณแม่ตั้งครรภ์ อันตรายแค่ไหนนะ?

“ภาวะรกเกาะต่ำ” คือหนึ่งในความผิดปกติที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรระวัง ซึ่งรู้ทันได้ด้วยการเข้าพบแพทย์ตามนัดและสังเกตอาการเตือนผิดปกติเหล่านี้