ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์ไทรอยด์


โรงพยาบาลพญาไท 2 อาคาร A ชั้น 7

วัน-เวลาทำการ จันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น.


โทร 02-617-2444 ต่อ 4703,4705 หรือ Call center 1772เพราะการรักษาโรคไทรอยด์ให้ได้ผลดี ต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์หลายสาขาวิชา พร้อมด้วยเครื่องมือในการตรวจและรักษาที่ทันสมัย รวมไปถึงการส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้รับความรู้ ความเข้าใจ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการดูแลตนเองได้

ด้วยเหตุผลนี้ การก่อตั้งศูนย์ไทรอยด์จึงเกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการที่ครอบคลุมตั้งแต่การประเมินคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย สืบค้นโรค และให้การรักษาโดยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านไทรอยด์ และโรคทางต่อมไร้ท่ออื่นๆ ที่พร้อมให้คำปรึกษา และการตรวจรักษาอย่างถูกต้องแม่นยำ และปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้รับบริการ พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การดูแลต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นมิตร มีการติดตามผลการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สร้างทีมบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความเชี่ยวชาญ และมีมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยไทรอยด์ พร้อมให้บริการรักษาโรคทางต่อมไร้ท่ออื่นๆ รวมทั้งการจัดหาบุคลากรเพื่อนำไปใช้ประกอบการสอน และการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีโอกาสศึกษาด้วยตนเอง

การบริการทางการแพทย์ (Facility)

ศูนย์ไทรอยด์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยเพื่อรักษาโรคไทรอยด์และต่อมไร้ท่อ พร้อมประเมินภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย อาทิ

 1. การตรวจวินิจฉัยโรคไทรอยด์และต่อมไร้ท่อ เช่น ความผิดปกติของต่อมหมวกไต พาราไทรอยด์และต่อมใต้สมอง
 2. การรักษาโรคไทรอยด์และต่อมไร้ท่อ เช่น ความผิดปกติของต่อมหมวกไต พาราไทรอยด์และต่อมใต้สมอง
 3. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคไทรอยด์และต่อมไร้ท่อ เช่น ความผิดปกติของต่อมหมวกไต พาราไทรอยด์และต่อมใต้สมอง
 4. บริการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยไทรอยด์และต่อมไร้ท่อ เช่น โภชนาการ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไทรอยด์และต่อมไร้ท่อ
 5. พรั่งพร้อมไปด้วยเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัย (Quick Lab) ลดระยะเวลาในการรอผลการตรวจวิเคราะห์
  • ตรวจวิเคราะห์ค่าไทรอยด์ฮอร์โมนในเลือด 1.5 ชม.
  • ตรวจอัลตร้าซาวนด์ไทรอยด์
  • เจาะเนื้อเยื่อที่ก้อนบริเวณต่อมไทรอยด์ (Fine needle aspiration)
 6. บริการให้การรักษาด้วยยา
 7. การตรวจวินิจฉัยโรคไทรอยด์และต่อมไร้ท่อเพื่อหาข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดต่อมไทรอยด์
  • เนื้องอกของต่อมไทรอยด์ (nodules) ที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็ง
  • ต่อมไทรอยด์ไต และมีอาการของต่อมไทรอยด์เป็นพิษ
  • ก้อนที่ไทรอยด์กดหลอดลม
  • มีเนื้องอกที่ต่อมไทรอยด์หลังจากการฉายแสงรังสีที่หน้า
 8. การรักษาด้วยการผ่าตัด สามารถทำได้ 4 วิธี
  • การผ่าตัดแบบเปิดบริเวณกลางลำคอ
  • การผ่าตัดแบบเปิดบริเวณหลังใบหู
  • การผ่าตัดด้วยกล้องบริเวณรักแร้ / หน้าอก
  • การผ่าตัดแบบไร้แผลส่องกล้องทางช่องปาก
 9. บริการติดตามภาวการณ์ทำงานของต่อมไทรอยด์อย่างต่อเนื่อง หลังให้การรักษาเสร็จสิ้น

“ความพร้อมของทีมแพทย์และเครื่องมือ” คือหัวใจสำคัญ

ต่อมไทรอยด์เป็นต่อมที่มีความสำคัญมากต่อการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข หากต่อมไทรอยด์ในร่างกายทำงานมากหรือน้อยเกินไป จะทำให้สมรรถภาพการทำงานแปรปรวน ส่งผลกระทบต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย เช่น น้ำหนักลด น้ำหนักเพิ่ม ใจสั่น อารมณ์หงุดหงิด เป็นต้น บ่อยครั้งอาการดังกล่าวคล้ายคลึงกับโรคอื่นๆ เช่น โรคหัวใจ ทำให้การวินิจฉัยเกิดความคลาดเคลื่อนได้ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า “ทำไมผู้ป่วยควรได้รับการตรวจไทรอยด์” ภายใต้ความพร้อมของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย 


ข้อมูลการติดต่อ
ศูนย์ไทรอยด์ วัน-เวลาทำการ จันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น.
โรงพยาบาลพญาไท 2 อาคาร A ชั้น 7
โทร 02-617-2444 ต่อ 4703,4705 หรือ Call center 1772
ทีมแพทย์ที่เกี่ยวข้อง


พญ.นารีลักษณ์ กลิ่นสุคนธ์(นิ่มน้อย)
ศูนย์เบาหวาน และต่อมไร้ท่อ
พญ.พูนพงศ์ หุตะโชค
ศูนย์เบาหวาน และต่อมไร้ท่อ
พญ.อยุทธินี สิงหโกวินท์
ศูนย์เบาหวาน และต่อมไร้ท่อ
นพ.ธนุศักดิ์ ศรีใจ
แพทย์ประจำศูนย์ หู คอ จมูก
นพ.ทัศนชาติ จิตรีธาตุ
แพทย์ประจำศูนย์ หู คอ จมูก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

น้ำหนักเพิ่ม ลด แบบผิดปกติ ระวัง! โรคไทรอยด์...ความผิดปกติที่ป้องกันได้

โรคไทรอยด์สามารถรักษาหายได้ แต่โอกาสเป็นซ้ำสูงเช่นกัน ซึ่งสามารถเป็นได้กับทุกเพศ ทุกวัย

โรคต่อมไทรอยด์ ความผิดปกติ..ที่รักษาให้หายได้!

โรคต่อมไทรอยด์ ความผิดปกติที่ไม่มีแนวทางป้องกัน แต่หากตรวจสุขภาพสม่ำเสมอ การตรวจพบโรคเร็ว ทำให้รักษาได้ทัน..โอกาสหายขาดยิ่งสูง

รู้จักไทรอยด์ ลดความเสี่ยง รักษาอย่างถูกวิธี

รู้หรือไม่ว่าความรู้สึกอ่อนเพลีย เมื่อยล้า อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจมีความผิดปกติเกิดขึ้นกังต่อมไทรอยด์ของคุณก็เป็นได้

เลือกวิธีการผ่าตัดไทรอยด์ที่เหมาะสมกับคุณ

เมื่อเกิดความผิดปกติกับต่อมไทรอยด์ ผู้ป่วยสามารถเลือกวิธีการผ่าตัดรักษาที่เหมาะสมกับตัวเอง ด้วยคำแนะนำจากทีมศัลยแพทย์ผ่าตัดที่เต็มไปด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ