ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์พรีเมียร์ไลฟ์เซ็นเตอร์


โรงพยาบาลพญาไท 2 ชั้น 8 อาคาร B | Phyathai 2 Hospital, 8th Floor, B-Building

วันจันทร์ – พฤหัสบดี   08.00 – 16.00 น.  |  Monday - Thursday 08.00 am. - 4.00 pm.

วันศุกร์   08.00 – 14.00 น.  |  Friday  08.00 am. -2.00 pm.

วันเสาร์ - อาทิตย์ 08.00 -12.00 น. | Saturday - Sunday 08.00 am. - 12.00 pm.


02-617-2444 ต่อ 3857 หรือ Call Center 1772 | Tel : +66-2 -617-2444 ext. 3857


เวลาที่ผ่านเลยอาจทำให้คนเราแก่ตัวลงได้เท่าๆ กัน แต่การเปลี่ยนแปลงในระดับชีวโมเลกุล หรือ Biological  Aging จะเป็นตัวสะท้อนความร่วงโรยในระดับเคมีและเซลล์ของคนเรา บางคนหน้าแก่เกินวัย เต็มไปด้วยริ้วรอยของกาลเวลา ขณะที่บางคนยังดูอ่อนเยาว์สดใสแตกต่างจากวัยที่ล่วงเลย

เหล่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ (Biological  Aging) ของบุคคลที่แตกต่างและแทบไม่เหมือนกัน หมายถึงการแก่ตัวลงในระดับเคมีและเซลล์ในร่างกาย การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพสามารถปรับเปลี่ยนให้คงความสมดุลได้ ซึ่งรวมอยู่ในศาสตร์ Anti-Aging ที่เริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองแบบองค์รวมตั้งแต่การตื่นนอน ทานอาหาร ออกกำลังกาย และรวมถึงจิตใจและอารมณ์ การปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นเฉพาะบุคคลและรวมถึงการได้รับการดูแลโดยวิตามินฮอร์โมนเพื่อปรับอายุให้เป็นไปตามความต้องการได้  

Anti-Aging ตรวจลึกถึงระดับ DNA

การตรวจ Anti-Aging เป็นการตรวจความผิดปกติของฮอร์โมนและวิตามินที่ลึกถึงระดับเซลล์ โดยแพทย์จะทำการวิเคราะห์ผ่านผลเลือด จนได้ค่าความผิดปกติซึ่งมีความแตกต่างกันเฉพาะบุคคล การรักษาในระดับเซลล์ DNA นี้ทำให้ทราบว่าร่างกายของบุคคลหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในระดับฮอร์โมนและวิตามินอย่างไรบ้าง นำไปสู่การวางแผนการรับประทานยา และการดูแลและปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตในแต่ละด้านที่เข้มข้นและเหมาะสมเฉพาะบุคคลนั้นจริงๆ

ศาสตร์การป้องกันก่อนเกิดโรค

เวชศาสตร์ชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพเป็นศาสตร์ที่มีแนวคิดมาจาก ‘การป้องกันก่อนเกิดโรค’ โดยจะเน้นส่งเสริมให้คนทั่วไปหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง จากเดิมที่เน้นการรักษาโรคภัยไข้เจ็บมาเป็นการป้องกันและฟื้นฟู เพื่อให้มีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ มีสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดตามช่วงวัย เสริมสร้างสารต้านอนุมูลอิสระ ลดปัจจัยเสี่ยงของโรค และชะลอความเสื่อมโทรมของอวัยวะสำคัญในร่างกาย

การดูแลที่ลึกซึ้งแบบเวชศาสตร์ชะลอวัย

  • ไม่ใช่ศัลยกรรมเพื่อความสวยงาม พรีเมียร์ไลฟ์เซ็นเตอร์ไม่ใช่การดูแลผิวหนังหรือศัลยกรรมเพื่อความสวยงาม แต่เป็นการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลที่ให้ผลลัพธ์มากกว่าการตรวจสุขภาพประจำปีทั่วไป

  • ตรวจลึกซึ้งโดยใช้วิทยาการล้ำหน้าที่สุด การตรวจตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจะใช้วิทยาการทางการแพทย์ที่ล้ำสมัยขึ้น เพื่อสำรวจอวัยวะและระบบต่างๆ ภายในร่างกายให้ลึกและละเอียดกว่าเดิม ทำให้เห็นภาพเริ่มต้นก่อนที่สัญญาณเจ็บไข้ได้ป่วยจะมาเยือน

  • เข้าใจดีถึงการดูแลแบบองค์รวม พรีเมียร์ไลฟ์เซ็นเตอร์เป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถปรับแนวทางให้เข้ากับพื้นฐานการใช้ชีวิตและสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลได้ จึงเหมาะกับบุคคลทุกเพศทุกวัยที่ใส่ใจสุขภาพและต้องการมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ

การดูแลที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิม

  • เทคโนโลยีเวชศาสตร์ชะลอวัย สามารถตรวจเช็คร่างกายได้ลึกถึงระดับสารชีวโมเลกุลขนาดเล็ก ทั้งระดับฮอร์โมน สารสื่อประสาท สารต้านอนุมูลอิสระ ระดับวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ เพื่อดูแลระดับสารชีวเคมีเหล่านั้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสมดุล

  • ดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ชะลอวัย ที่ให้ความสำคัญกับการพูดคุยกับคนไข้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น หากไม่จำเป็นแพทย์จะไม่เริ่มต้นการรักษาด้วยยารักษาโรค แต่จะส่งเสริมให้คนไข้ปรับพฤติกรรมเรื่องอาหารการกิน การออกกำลังกาย โดยมีแพทย์คอยชี้แนะแนวทางในการใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง

การรักษาที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ

  • ร่างกายคนเรามีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องยีนส์ พันธุกรรม ฮอร์โมน ฯลฯ ดังนั้น การดูแลก็ย่อมต้องแตกต่างกันออกไปด้วย เวชศาสตร์ชะลอวัยจึงใช้การรักษาแนวทางใหม่ที่เรียกว่า Personalized Medicine หรือ Customized Medicine ซึ่งช่วยให้การดูแลสุขภาพแต่ละบุคคลมีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น

  • ตัวอย่างเช่น การเจาะเลือดตรวจก็จะเป็นแบบละเอียดพิเศษ ทำให้สามารถรู้ได้ว่าร่างกายเรามีความผิดปกติทางพันธุกรรมอะไรบ้างที่อาจส่งให้ตอบสนองต่อยาบางชนิดได้มากหรือน้อยกว่าคนทั่วไป เมื่อทราบผลแพทย์ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนยาให้เหมาะสมกับร่างกายคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • การดูแลสุขภาพตามแนวทางนี้จะทำให้ระบบต่างๆ ของร่างกายได้รับการฟื้นฟูและป้องกันโรคอย่างตรงจุด ปลอดภัย ประหยัดระยะเวลาในการรักษา และลดโอกาสรับยามากเกินความจำเป็น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวได้

ดูดีจากภายในสู่ภายนอก

  • ศูนย์พรีเมียร์ไลฟ์เซ็นเตอร์มีบริการจัดเตรียมวิตามินและอาหารเสริมเฉพาะบุคคล หรือ Customized Vitamins เพื่อให้แต่ละบุคคลได้รับวิตามินที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตนเองมากที่สุด

  • นอกจากนี้ยังมีบริการฟื้นฟูและดูแลผิวหน้าจากปัญหาต่างๆ แนะนำเคล็ดลับหน้าเด็ก รวมถึงการบำรุงผิวด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระที่จำเป็นต่อการบำรุงซ่อมแซมความเสื่อมตามกาลเวลา เป็นการส่งเสริมให้ดูดีจากภายในสู่ภายนอก ควบคู่ไปกับการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนอย่างเพียงพอ
พญ.กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี 
ผู้อำนวยการพรีเมียร์ไลฟ์เซ็นเตอร์ รพ. พญาไท 2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร 02-617-2444 ต่อ 3857 หรือ Call center 1772


ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ยานอนหลับอาจไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด อยากรักษา “โรคนอนไม่หลับ” คุณหมอมีคำตอบ

เมื่อมีปัญหานอนไม่หลับ หลายคนมักเลือกใช้ยานอนหลับ แต่จริงๆ แล้ววิธีนี้อาจไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด เราจึงควรมาตรวจคัดกรองหาสาเหตุ เพื่อเริ่มต้นวางแผนการรักษาที่ตรงจุด

หยุดอยู่บ้านเพื่อชาติจนอ้วนขึ้น! นี่คือวิธีการลดน้ำหนักที่ปลอดภัย...ไม่ทำลายสุขภาพ

พอน้ำหนักขึ้น เริ่มอ้วน หลายคนก็อดอาหารเพื่อให้น้ำหนักลง ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างมาก และนี่คือวิธีการลดน้ำหนักที่เห็นผล ปลอดภัย ไม่ทำลายสุขภาพ

ตรวจภูมิต้านทาน ช่วยให้รู้ทันปัญหาสุขภาพ...เสริมภูมิคุ้มกัน(โรค)ได้ตรงจุด

การมีภูมิต้านทานที่ดี ไม่เพียงเป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคในระยะสั้นๆ แต่ยังช่วยให้คุณห่างไกลจากโรคต่างๆ ในระยะยาว การตรวจภูมิต้านทานเพื่อให้รู้ทันปัญหาที่ซ่อนอยู่ในร่างกายจึงสำคัญ

อ้วนง่ายแต่ผอมยากในวัยทอง ป้องกันได้ด้วยการตรวจ

ตอนหนุ่มสาวพออ้วนก็แค่ลด แต่เมื่อเข้าสู่วัยทอง..การลดน้ำหนักไม่ใช่เรื่องง่าย เราจึงควรดูแลสุขภาพและรูปร่างตั้งแต่ก่อนวัยทอง เพื่อเป็นมนุษย์วัยทองที่ยังดูดีและแข็งแรง