ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์รักษาภาวะมีบุตรยาก


โรงพยาบาลพญาไท 2 อาคาร B ชั้น 10 | Phyathai 2 Hospital, B-Building , 10th floor

เปิดบริการทุกวัน เวลา  07.00-17.00น. l Open daily from 07.00 am. -05.00 pm.


0-2-617-2444 ต่อ 1057, 1058 | +662-617-2444 ext. 1057, 1058


ในปัจจุบันนี้ปัจจัยที่ทำให้แต่ละครอบครัวมีบุตรยาก คือการแต่งงานช้าลงหรือพร้อมที่จะมีลูกเมื่อมีอายุที่มากขึ้นโดยเฉพาะ ผู้หญิงที่อายุเกิน 35 ปี กลุ่มนี้จะมีบุตรได้ยากขึ้น เนื่องจากปัจจัยหลายๆอย่างเช่น คุณภาพและปริมาณไข่ในรังไข่ ปัจจัยอื่นๆด้านสุขภาพ ปัจจัยด้านพฤติกรรม เช่น ดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่จัด ความเครียด ล้วนแล้วแต่เป็นสัญญาณของการมีบุตรยาก

ภาวะมีบุตรยาก คือการที่คู่สมรสแต่งงานกันมา 1 ปี และมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอ 3-4 ครั้ง ต่อสัปดาห์ โดยไม่มีการคุมกำเนิดแล้วไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น แสดงว่ามีปัญหาของการมีบุตรยาก แต่หากคู่สมรสมีความกังวลต้องการจะมีบุตร สามารถปรึกษาแพทย์โดยไม่ต้องรอถึง 1 ปีโดยเฉพาะหญิงที่อายุมากกว่า 35 ปี และไม่ควรปล่อยเวลาให้ผ่านไปนาน เพราะอายุที่มากขึ้น มีผลต่ออัตราความสำเร็จ ควรมาพบแพทย์เพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับคำว่า ครอบครัวด้วย “ลูกน้อยน่ารักของคุณ”

ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตรรพ.พญาไท 2 เปิดให้บริการทุกวันเพื่อรองรับความต้องการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการได้อย่างเต็มที่ โดยทีมแพทย์ พยาบาลและนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วยเทคนิคและเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจร อีกทั้งมีห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อนและห้องผ่าตัดซึ่งได้รับการติดตั้งด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่างครบถ้วน ใน การช่วยให้การรักษาภาวะมีบุตรยากเป็นไปอย่างสมบูรณ์ รวมถึง การผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวชเพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุและรักษาความผิดปกติของฝ่ายหญิง


การบริการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร รพ.พญาไท 2

เทคนิคการช่วยเจริญพันธุ์ มีทั้งวิธีธรรมชาติและการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เช่น การฉีดเขื้อผสมเทียม,IVF , ICSI, Blastocyst culture,การตรวจคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อนก่อนการฝังตัว ด้วย เทคนิค NGS (Next Generation Sequencing)และ CGH (Array Comparative Genomic Hybridization)และการแช่แข็งไข่ เป็นต้น

ขั้นตอนดำเนินการ”ทำเด็กหลอดแก้ว”

การทำเด็กหลอดแก้วเหมาะกับคู่สมรสที่มีปัจจัยที่ส่งผลให้มีบุตรยาก ได้แก่ 
    - ฝ่ายหญิงมีพังผืดในอุ้งเชิงกราน,เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่,ท่อนำไข่อุดตันหรือถูกทำลาย,มีภาวะไม่ตกไข่หรือไข่ตกช้าเนื่องจากภาวะหรือโรคบางอย่างที่ทำให้ระบบฮอร์โมนผิดปกติไป
   - ฝ่ายชาย มีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของอสุจิ ได้แก่ จำนวนน้อย รูปร่างผิดปกติ เคลื่อนที่ไม่ดี เป็นต้น

 ก่อนดำเนินการทำเด็กหลอดแก้ว

    -  คู่สมรสต้องได้รับการตรวจหาสาเหตุต่างๆของการมีบุตรยาก เช่น ฝ่ายชายต้องตรวจน้ำเชื้ออสุจิ ถ้าสูบบุหรี่ควรงด ส่วนฝ่าย หญิงต้องได้รับ ตรวจภายใน ตรวจมะเร็งปากมดลูก อัลตร้าซาวด์ เพื่อหาความผิดปกติที่อาจมีผลต่อความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้วถ้าพบความผิดปกติต้องทำการรักษาก่อน
   - คู่สมรสจะได้รับคำอธิบายให้เข้าใจ ถึงขั้นตอนการทำ อัตราความสำเร็จและความเสี่ยงของการทำเด็กหลอดแก้ว หากไม่เข้าใจควรสอบถามแพทย์เพิ่มเติม แล้วลงนามในหนังสือยินยอมในการทำเด็กหลอดแก้ว

ขั้นตอนดำเนินการ”ทำเด็กหลอดแก้ว”

       การกระตุ้นไข่ เริ่มจากการพบแพทย์ตรวจร่างกาย ตรวจเลือดดูระดับฮอร์โมน และทำอัลตร้าซาวด์ พร้อมกับรับฮอร์โมนกระตุ้นรังไข่ในวันที่2 หรือ 3 ของรอบเดือน จากนั้นแพทย์จะนัดอัลตร้าซาวด์เพื่อดูการเจริญเติบโตของไข่ และตรวจเลือดดูระดับฮอร์โมน เพื่อพิจารณาปรับยาฮอร์โมน โดยจะใช้เวลาในขั้นตอนนี้ประมาน 8-10วัน

      การเก็บไข่ หลังจากมีการกระตุ้นไข่ด้วยฮอร์โมน จนไข่เจริญเติบโตจนได้ขนาดตามต้องการแพทย์จะทำการเจาะเก็บไข่จากรังไข่ โดยใช้เข็มดูดผ่านทางช่องคลอดและใช้อัลตร้าซาวด์ช่วยบอกทิศทาง แพทย์จะให้ยาระงับความรู้สึกระยะสั้นทางหลอดเลือดหรือวางยาสลบ เพื่อป้องกันความรู้สึกเจ็บปวดระหว่างทำ ใช้เวลาเก็บไข่ ไม่เกิน 20-30 นาที 
      การปฏิสนธิฝ่ายชาย จะ ต้องเก็บอสุจิใส่ภาชนะที่แพทย์เตรียมให้ เพื่อนำมาคัดแยก เฉพาะอสุจิที่สมบูรณ์นำมาผสมกับไข่ในห้องทดลอง และตรวจดูการปฏิสนธิต่อไป กรณีที่ฝ่ายชายมีน้ำเชื้อน้อยหรือคุณภาพของอสุจิน้อยกว่ามาตรฐานมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่ไข่จะไม่ได้รับการผสม ควรใช้วิธีการคัดเลือกอสุจิ เพียงตัวเดียวฉีดเข้าไปในไข่ โดยไม่ต้องรอให้ปฏิสนธิกันเอง เรียกวิธีนี้ว่า อิ๊กซี่(ICSI,Intracytoplasmic Sperm injection)

    การเพาะเลี้ยงตัวอ่อน เมื่อ เกิดการปฏิสนธิจนเป็นตัวอ่อน แล้วจะเลี้ยงตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการต่อจนเจริญเติบโต แบ่งเซลล์เป็น 6 – 8 เซลล์ ใช้เวลาประมาณ 3 วันหลังปฏิสนธิ และเจริญเติบโตเข้าสู่ระยะบลาสโตซีสต์ ใช้เวลาประมาณ 5 วันหลังปฏิสนธิ
    การย้ายตัวอ่อน คือการนำตัวอ่อน ย้ายเข้าโพรงมดลูกด้วยการใส่เครื่องมือทางช่องคลอด เหมือนกับการตรวจภายใน ขั้นตอนนี้ไม่ต้องให้ยาระงับปวดหรือยานอนหลับ การใส่ตัวอ่อนเข้าโพรงมดลูก อาศัยเครื่องอัลตร้าซาวด์ในการบอกตำแหน่งที่เหมาะสมที่จะว่างตัวอ่อนในโพรง มดลูก ปกติแล้วเราย้ายตัวอ่อนได้ 2 ระยะคือตัวอ่อนอายุ 3 หรือ 5 วัน นับตั้งแต่ปฏิสนธิโดยปกติแล้วขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

การปฏิบัติตัวหลังจากนำตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรงมดลูก

 • ให้นอนพักประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง แล้วกลับไปพักต่อที่บ้านอีก 12 – 24 ชั่วโมง
 • ทำงานเบาๆได้ แต่ต้องไม่มีการเกร็งหน้าท้อง
 • ควรงดเพศสัมพันธ์ ไม่ควรสวนล้างช่องคลอด
 • แพทย์นัดประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อตรวจการตั้งครรภ์
 • ห้ามรับประทานยาอื่นๆ นอกเหนือจากที่แพทย์กำหนด
 • หากมีอาการผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันนัด

ปัจจัยความสำเร็จของการตั้งครรภ์ จากวิธีการ”เด็กหลอดแก้ว”

 • ขึ้นอยู่กับการตอบสนองการกระตุ้นการตกไข่
 • ความแข็งแรงของตัวอ่อน
 • อายุเช่นผู้หญิงอายุเกิน 40 ปี โอกาสรอดชีวิตของตัวอ่อน น้อยกว่าผู้หญิงอายุที่น้อยกว่า
 • ความพร้อมทางด้านร่างกายของฝ่ายหญิง
 • ความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจของคู่สมรส เนื่องจากอาจต้องดำเนินการหลายครั้ง
 • อัตราความสำเร็จของเด็กหลอดแก้วอยู่ที่ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ ต่อการทำ 1 รอบ

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

 • การตั้งครรภ์แฝด เนื่องจากมีการใส่ตัวอ่อน 1 – 3 ตัวอ่อนเข้าไปในโพรงมดลูก เพื่อเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์
 • รัง ไข่ตอบสนองฮอร์โมนมากผิดปกติ เนื่องจากรังไข่ได้รับการกระตุ้นเพื่อเพิ่มจำนวนไข่ อาจทำให้มีอาการปวดในท้องเนื่องจากมีน้ำอยึ่ในช่องท้องในปริมาณมาก
 • ภาวะแท้ง
 • การติดเชื้อ

ใน ปัจจุบันเกิดภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้น้อยลง เนื่องจากแพทย์จะหาปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนของผู้รับบริการในแต่ละราย หาแนวทางป้องกัน รวมทั้งให้การรักษาที่เหมาะสม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์นั้นสำคัญไฉน

คู่สมรสย่อมต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกของตน ซึ่งสิ่งแรกสุดในชีวิตของเขาที่เราจะให้ได้ คือสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากความผิดปกติและโรคภัย ดั้งนั้นการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์จึงสำคัญมาก

อยากมีบุตรแต่ไม่มีสเปิร์ม มีวิธีไหนช่วยได้บ้างนะ

สเปิร์มคุณภาพต่ำ ไม่แข็งแรง ก็ยังมีเทคนิคเด็กหลอดแก้วเข้ามาช่วย แต่กรณีที่ไม่มีสเปิร์มเลยล่ะจะทำยังไง ใครที่ยังอยากมีลูกแต่ไม่มีสเปิร์ม...มาหาคำตอบไปพร้อมกัน

เด็กหลอดแก้ว อีกทางเลือก...ช่วยเพิ่มโอกาสในการมีลูก!

ปัจจุบันคนอยากมีลูกมักไม่มี แต่คนไม่อยากมีลูกกลับมีได้ง่ายๆ ผู้หญิงที่อยากจะมีลูกต้องพบกับความผิดหวัง...เพราะกลายเป็น “ผู้มีบุตรยาก” ซึ่งการทำเด็กหลอดแก้ว นับว่าเป็นอีกทางออกที่ช่วยเพิ่มโอกาสการมีบุตร

ซีสต์ที่รังไข่...ความเสี่ยงในการมีบุตรยากที่ไม่ควรมองข้าม

‘ซีสต์’ เป็นโรคที่พบได้ในผู้หญิงทุกเพศทุกวัย และพบได้ในหลายจุด ไม่ได้จำกัดอยู่แค่อวัยวะใดอวัยวะหนึ่งเท่านั้น สำหรับผู้หญิงที่วางแผนเอาไว้ว่าจะมีลูก หรือคิดเอาไว้ว่าอยากมีลูกในอนาคต นี่อาจจะเป็นปัจจัยส