ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น


โรงพยาบาลพญาไท 3 ชั้น 4 | Phyathai 3 Hospital, 4th Floor
เปิดบริการทุกวัน | Open Daily
เวลา 7.00-22.00 น.  | From 07.00 pm. - 10.00 pm.
0-2467-1111 ต่อ 3419 | +662467-1111 Ext. 3419
ศูนย์สุขภาพเด็กพญาไท 3 นับเป็นศูนย์การแพทย์สำหรับเด็กที่ครบครันที่สุดแห่งหนึ่งในย่านฝั่งธน มีทั้งทีมกุมารแพทย์ทั่วไป และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสำหรับเด็กในทุกสาขา ให้บริการดูแลรักษาวินิจฉัยโรค ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพให้คำปรึกษาและแนวทางการเลี้ยงดูเด็ก ฉีดวัคซีน ประเมินการเจริญเติบโต พัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก ตรวจคัดกรองโรคต่างๆ รวมทั้งดูแลและรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาวิกฤติและปัญหาโรคทั่วไปเรายังมีห้องผู้ป่วยเด็กเฉพาะ ไม่ปะปนกับผู้ใหญ่ พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมไปถึงยาและวัคซีนประสิทธิภาพสูงเพื่อผู้ปกครองและผู้ป่วยเด็กจะได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ ให้เด็กเจริญเติบโตมีพัฒนาการทางร่างกายสติปัญหา อารมณ์ จิตใจอย่างสมวัยและเต็มตามศักยภาพ เพื่อการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

พญ.พลินี ศิริธรรม
กุมารแพทย์ด้านโรคระบบต่อมไร้ท่อ
และเมตาบอลิซึ่มในเด็ก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ถ้าไม่อยากให้ลูก “ตัวเล็ก”... พ่อแม่ต้องทำอย่างไร

การเข้ารับการตรวจประเมินถึงสาเหตุและเข้ารับคำแนะนำตามความเหมาะสมของเด็กที่โตช้ากว่าเพื่อน ก็เพื่อให้ลูกได้รับการดูแลรักษาและส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพได้ต่อไป

ไข้เลือดออกในเด็ก... ป้องกันได้ ด้วยวัคซีน

โรคไข้เลือดออกในเด็กเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้

ไข้หวัดใหญ่ในเด็ก... ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่เกิดได้กับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะช่วงหน้าฝนและหน้าหนาวที่มีการระบาดมาก แต่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนประจำปี เด็กเล็กสามารถฉีดได้เมื่ออายุ 6-23 เดือน

โรคพิษสุนัขบ้ากับเด็กๆ... เรื่องไม่เล็กที่พ่อแม่ต้องรู้

พิษสุนัขบ้า โรคติดต่อร้ายแรงระบาดหนัก! วัคซีนป้องกันสุนัขบ้าป้องกันได้ ฉีดไว้...ก่อนสายเกินรักษา