ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น


โรงพยาบาลพญาไท 3 ชั้น 4 | Phyathai 3 Hospital, 4th Floor
เปิดบริการทุกวัน | Open Daily
เวลา 7.00-22.00 น.  | From 07.00 pm. - 10.00 pm.
0-2467-1111 ต่อ 3419 | +662467-1111 Ext. 3419
ศูนย์สุขภาพเด็กพญาไท 3 นับเป็นศูนย์การแพทย์สำหรับเด็กที่ครบครันที่สุดแห่งหนึ่งในย่านฝั่งธน มีทั้งทีมกุมารแพทย์ทั่วไป และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสำหรับเด็กในทุกสาขา ให้บริการดูแลรักษาวินิจฉัยโรค ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพให้คำปรึกษาและแนวทางการเลี้ยงดูเด็ก ฉีดวัคซีน ประเมินการเจริญเติบโต พัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก ตรวจคัดกรองโรคต่างๆ รวมทั้งดูแลและรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาวิกฤติและปัญหาโรคทั่วไปเรายังมีห้องผู้ป่วยเด็กเฉพาะ ไม่ปะปนกับผู้ใหญ่ พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมไปถึงยาและวัคซีนประสิทธิภาพสูงเพื่อผู้ปกครองและผู้ป่วยเด็กจะได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ ให้เด็กเจริญเติบโตมีพัฒนาการทางร่างกายสติปัญหา อารมณ์ จิตใจอย่างสมวัยและเต็มตามศักยภาพ เพื่อการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

พญ.พลินี ศิริธรรม
กุมารแพทย์ด้านโรคระบบต่อมไร้ท่อ
และเมตาบอลิซึ่มในเด็ก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ปอดอักเสบ คุณพ่อคุณแม่รู้เท่าทัน ลูกน้อยปลอดภัย

ปอดอักเสบ โรคร้ายที่เพียงแค่คุณพ่อ คุณแม่หมั่นสังเกต ก็อาจช่วยให้ลูกน้อยปลอดภัยได้

การเยียวยาจิตใจ... เรื่องจำเป็นสำหรับเด็กที่ผ่านเหตุร้ายแรง

เมื่อเด็กๆ พบเจอกับเหตุการณ์ที่น่าหวาดกลัวกับตนเองหรือแค่เห็นเหตุการณ์อาจส่งผลทางด้านจิตใจของเด็กได้

โรคตาขี้เกียจ... รักษาก่อน 9 ขวบ มีโอกาสมองเห็นได้ปกติ

โรคตาขี้เกียจหรือบางครั้งที่คนโบราณเรียกว่าโรคตาบอดตาใส ที่เรียกเช่นนี้เป็นเพราะว่าลักษณะตามัวของผู้ป่วยมักจะตรวจไม่พบความผิดปกติ ดูภายนอกไม่ทราบว่าตาเสียมองไม่เห็น อาจมีตาเขร่วมในผู้ป่วยบางรายเท่านั้

ถ้าไม่อยากให้ลูก “ตัวเล็ก”... พ่อแม่ต้องทำอย่างไร

การเข้ารับการตรวจประเมินถึงสาเหตุและเข้ารับคำแนะนำตามความเหมาะสมของเด็กที่โตช้ากว่าเพื่อน ก็เพื่อให้ลูกได้รับการดูแลรักษาและส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพได้ต่อไป