ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น


โรงพยาบาลพญาไท 3 ชั้น 4 | Phyathai 3 Hospital, 4th Floor
เปิดบริการทุกวัน | Open Daily
เวลา 7.00-22.00 น.  | From 07.00 pm. - 10.00 pm.
0-2467-1111 ต่อ 3419 | +662467-1111 Ext. 3419
ศูนย์สุขภาพเด็กพญาไท 3 นับเป็นศูนย์การแพทย์สำหรับเด็กที่ครบครันที่สุดแห่งหนึ่งในย่านฝั่งธน มีทั้งทีมกุมารแพทย์ทั่วไป และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสำหรับเด็กในทุกสาขา ให้บริการดูแลรักษาวินิจฉัยโรค ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพให้คำปรึกษาและแนวทางการเลี้ยงดูเด็ก ฉีดวัคซีน ประเมินการเจริญเติบโต พัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก ตรวจคัดกรองโรคต่างๆ รวมทั้งดูแลและรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาวิกฤติและปัญหาโรคทั่วไปเรายังมีห้องผู้ป่วยเด็กเฉพาะ ไม่ปะปนกับผู้ใหญ่ พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมไปถึงยาและวัคซีนประสิทธิภาพสูงเพื่อผู้ปกครองและผู้ป่วยเด็กจะได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ ให้เด็กเจริญเติบโตมีพัฒนาการทางร่างกายสติปัญหา อารมณ์ จิตใจอย่างสมวัยและเต็มตามศักยภาพ เพื่อการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

พญ.พลินี ศิริธรรม
กุมารแพทย์ด้านโรคระบบต่อมไร้ท่อ
และเมตาบอลิซึ่มในเด็ก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคพิษสุนัขบ้ากับเด็กๆ... เรื่องไม่เล็กที่พ่อแม่ต้องรู้

พิษสุนัขบ้า โรคติดต่อร้ายแรงระบาดหนัก! วัคซีนป้องกันสุนัขบ้าป้องกันได้ ฉีดไว้...ก่อนสายเกินรักษา

รู้จัก 4 โรคมะเร็งในเด็ก... รู้เร็ว รักษาเร็ว หายขาดได้

รู้ไหมว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของเด็กไทยเลยนะ โดย พญ.ชญามน ทักษ์ประดิษฐ์ กุมารแพทย์ด้านโรคมะเร็งและโรคเลือดในเด็ก

โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสโรต้า (Rotavirus gastroenteritis)

เชื้อไวรัสโรต้า (Rotavirus gastroenteritis) ... ทำไมเชื้อไวรัสตัวนี้ถึงอันตราย มาฟังคำตอบของ พญ.ภณิดา แสวงศักดิ์ กุมารแพทย์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ ศูนย์สุขภาพเด็ก รพ.พญาไท 3 กันดีกว่า

เชื้อโนโรไวรัส (Norovirus) ต้นเหตุท้องร่วงเฉียบพลันในเด็กทั่วโลก

จากช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา คุณพ่อ คุณแม่อาจพาลูกน้อยไปท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเมื่อกลับมาแล้วลูกน้อยอาจมีภาวะอุจจาระร่วงได้ จากเชื้อไวรัสต่างๆ เช่น โนโรไวรัส เป็นต้น เรามาทำความร