ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น


โรงพยาบาลพญาไท 3 ชั้น 4 | Phyathai 3 Hospital, 4th Floor
เปิดบริการทุกวัน | Open Daily
เวลา 7.00-22.00 น.  | From 07.00 pm. - 10.00 pm.
0-2467-1111 ต่อ 3419 | +662467-1111 Ext. 3419
ศูนย์สุขภาพเด็กพญาไท 3 นับเป็นศูนย์การแพทย์สำหรับเด็กที่ครบครันที่สุดแห่งหนึ่งในย่านฝั่งธน มีทั้งทีมกุมารแพทย์ทั่วไป และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสำหรับเด็กในทุกสาขา ให้บริการดูแลรักษาวินิจฉัยโรค ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพให้คำปรึกษาและแนวทางการเลี้ยงดูเด็ก ฉีดวัคซีน ประเมินการเจริญเติบโต พัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก ตรวจคัดกรองโรคต่างๆ รวมทั้งดูแลและรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาวิกฤตและปัญหาโรคทั่วไปเรายังมีห้องผู้ป่วยเด็กเฉพาะ ไม่ปะปนกับผู้ใหญ่ พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อผู้ปกครองและผู้ป่วยเด็กจะได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ ให้เด็กเจริญเติบโตมีพัฒนาการทางร่างกายสติปัญหา อารมณ์ จิตใจอย่างสมวัยและเต็มตามศักยภาพ เพื่อการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต
ศูนย์อภิบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤต

บริการศูนย์อภิบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤต


  1. 1. ดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่อยู่ในภาวะวิกฤตอายุ 30 วันถึงอายุ 15 ปี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตให้พ้นอันตรายโดยดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะวิกฤตหรือมีความซับซ้อนของโรค ซึ่งต้องให้การเฝ้าระวังการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด เช่น โรคระบบประสาทและสมอง โรคติดเชื้อในเด็ก โรคปอดอักเสบชนิดรุนแรง โรคหอบหืดเฉียบพลัน

  2. 2. ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลและส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น ทุกกลุ่มโรค

  3. 3. ให้การรักษาพยาบาลแบบองค์รวมโดยเน้นผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง

  4. 4. ส่งเสริมสุขภาพให้ผู้ป่วย/ผู้ปกครองดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม

  5. 5. ดูแลผู้ป่วยจำนวน 6 เตียง

  6. 6. บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ศักยภาพศูนย์อภิบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤต


  1. 1. มีทีมกุมารแพทย์ ทีมพยาบาล และบุคลากรที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะทำงานเป็นทีมสหสาขาในเรื่องการดูแลผู้ป่วยเด็กทุกระบบ

  2. 2. มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ครบ พร้อมใช้และทันสมัย

  3. 3. มีห้องแยกในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาติดเชื้อ


ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

รับมือ “พี่อิจฉาน้อง”...ปัญหาหนักอกของคุณแม่ตั้งครรภ์

พฤติกรรมพี่อิจฉาน้อง เป็นพฤติกรรมที่พบได้ปกติสำหรับพี่ที่มีน้องใหม่ค่ะ โดยอาจแสดงออกในรูปแบบการมีพฤติกรรมกลับไปเป็นเด็กลง

“เฮอแปงไจน่า” โรคยอดฮิตในเด็กเล็กที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้

เฮอแปงไจน่า โรคนี้เป็นอย่างไร ทำไมเด็กๆ ถึงเป็นกันเยอะ มาร่วมค้นหาคำตอบกับคุณหมอฐิติอร นาคบุญนำ กุมารแพทย์ด้านโรคติดเชื้อในเด็ก ศูนย์สุขภาพเด็ก รพ.พญาไท 3

โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ใครไม่เป็นไม่รู้ !!!

ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ อันได้แก่ โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้, โรคภูมิแพ้ทางตา, โรคหอบหืด และโรคภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบ โดยต้องได้รับการทดสอบสารก่อภูมิแพ้ทางผิวหนัง (skin prick test) หรือตรวจเลือด specific IgE

รักษาไส้เสื่อนในเด็ก ด้วยการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับบ้านได้

ภาวะไส้เลื่อนในเด็กมีความอันตรายมากกว่าผู้ใหญ่ การผ่าตัดไส้เลื่อนจึงเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุด ซึ่งปัจจุบันสามารถผ่าตัดได้โดยใช้เวลาไม่นานและไม่ต้องนอนโรงพยาบาล