ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ


โรงพยาบาลพญาไท 3 ชั้น 18 | Phyathai 3 Hospital, 18th Floor
อาทิตย์ และ จันทร์ เวลา 7.00-16.00 น. | Sunday and Monday from 07.00 am. - 04.00 pm.

อังคาร-ศุกร์ เวลา 7.00-17.00 น.   | Tuesday - Friday from 07.00 am. - 05.00 pm.
0-2467-1111 ต่อ 1839-40 | +662467-1111 Ext. 1839-40


ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
Diabetes Thyroid and Endocrine Center

แนวคิดของศูนย์

ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป รวมถึงกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสจะเป็นโรคเบาหวาน ในอนาคต ครอบคลุมตั้งแต่การประเมินคัดกรองจากการตรวจวินิจฉัย สืบค้นโรค และให้การรักษาโดยทีมแพทย์พร้อมทีมบุลคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ พร้อมให้คำปรึกษา ตรวจรักษาอย่างถูกต้อง และปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย มีการติดตามผลการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงผู้ดูแลสามารถดูแลผู้ป่วยอย่างเข้าใจซึ่งจะส่งผลให้การดูแล รักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในอนาคต

การบริการทางการแพทย์

ให้บริการตรวจวินิจฉัยเพื่อรักษาโรคด้านเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ พร้อมประเมินภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย และครอบครัว หรือผู้ดูแล อาทิ

  • การประเมินภาวะเสี่ยงก่อนเป็นเบาหวาน วินิจฉัย และรักษาโรคเบาหวาน

  • การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคไทรอยด์และต่อมไร้ท่อ เช่น ความผิดปกติของต่อมหมวกไต พาราไทรอยด์ และต่อมใต้สมอง

  • บริการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ผู้มีภาวะอ้วน หรือกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน เช่น โภชนาการ และร่วมปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยทีมโภชนาการอย่างใกล้ชิด

  • การประเมินภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังจากโรคเบาหวาน เช่น ภาวะเบาหวานขึ้นจอตา และภาวะแทรกซ้อนทางไต เป็นต้น

  • บริการให้คำแนะนำในการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ผู้มีภาวะอ้วน หรือกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน

  • บริการตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

  • บริการให้คำแนะนำในการรับประทานยาสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ผู้มีภาวะอ้วน หรือกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

“ภาวะก่อนเบาหวาน” เรื่องน่ารู้ก่อนเป็นเบาหวาน

ภาวะก่อนเบาหวาน หมายถึง ภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินเกณฑ์ มักพบร่วมกับโรคอื่น เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และโรคอ้วน หากปล่อยภาวะก่อนเบาหวานให้ดำเนินไปอย่างช้า ๆ โดยไม่ได้รับการแ

เคล็ด(ไม่)ลับ การดูแลเท้าในผู้เป็นเบาหวาน

ผู้เป็นเบาหวาน ควรให้ความสำคัญกับการดูแลเท้าเป็นพิเศษ เนื่องด้วยโรคเบาหวานทำให้การไหลเวียนของเลือดในร่างกายไม่เป็นไปตามปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเท้า ประสาทความรู้สึกจะทำงานได้ไม่ดีจนทำให้อาจไม่มีควา

อ้วน ผอม เพราะตามใจปาก หรือเพราะ ‘ไทรอยด์’ ไม่เป็นใจ

ฮอร์โมนไทรอยด์ ช่วยควบคุมกระบวนการเผาผลาญ และการใช้พลังงานต่างๆ หากร่างกายมีการผลิตมากเกินไป ก็จะกระตุ้นให้อวัยวะทั่วร่างกายมีการเผาผลาญสูงกว่าปกติ หากร่างกายผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ออกมาไม่เพียงพอ ส่งผลให้

กินอย่างไร? เมื่อเป็นเบาหวาน

อาหารผู้ป่วยเบาหวาน คือ อาหารที่ไม่หวานจัด โดยต้องคำนึงถึงปริมาณและชนิดของแป้งและไขมันเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด รวมถึงการรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ