ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์ไตเทียม0-2869-1111 ต่อ 3337-39 | (+66)2869-1111 ext. 3337-39

ไต เป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของร่างกาย ทำหน้าที่เป็นเสมือนเครื่องกรองน้ำที่คอยกรองของเสีย สารเคมี หรือสารแปลกปลอมออกจากร่างกาย นอกจากนั้นยังคอยควบคุมสมดุลของน้ำ เกลือแร่ และความเป็นกรดด่างของเลือด รวมทั้งมีหน้าที่สร้างฮอร์โมนบางชนิดด้วย

มีปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่เป็นตัวการทำให้การทำงานของไตเสื่อมประสิทธิภาพลง เช่น โรคทางพันธุกรรมบางชนิด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ยา หรือสารเคมีต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโรคที่เกิดขึ้นกับไตโดยตรง ได้แก่ โรคนิ่วในไต โรคไตอักเสบเรื้อรัง โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น

สถิติการป่วยเป็นโรคไตของคนไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้น รพ.พญาไท3 ตระหนักถึงปัญหาความขาดแคลน ทั้งด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย บุคลาการทางการแพทย์ที่มีความสามารถ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้ บริการผู้ป่วยโรคไตอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยรักษาไปจนถึงการฟอกเลือดล้างไต ด้วยวิทยาการที่ได้มาตรฐาน และทันสมัย มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตประจำศูนย์ และมีพยาบาลไตเทียม ซึ่งเป็นผู้ชำนาญเฉพาะทางร่วมให้การดูแลรักษาตลอด 24 ชั่วโมง
- ได้รับรองมาตรฐาน การให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2544
- ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9002 เมื่อ 2543
- ได้รับการรับรองระบบคุณภาพโรงพยาบาล Hospital Accreditation (HA) ปี 2546

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

รู้หรือไม่? ต่อให้ไม่กินเค็ม ก็มีโอกาสเป็นโรคไตได้อยู่ดี

แม้จะไม่กินเค็ม ไม่เติมเกลือ ไม่เติมน้ำปลาเวลาทานอาหาร เราทุกคนก็ยังมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคไตได้อยู่ดี เพราะโรคไตไม่ได้มีสาเหตุมาจากการบริโภคเพียงอย่างเดียว

ล้างไตตัวไม่ดำ นวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไต

รู้จักกับเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคไตมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการขับของเสียของจากร่างกาย ลดการกระตุ้นเม็ดสี ทำให้ผิวคล้ำน้อยลง

โรคไตเรื้อรัง... ความผิดปกติที่ป้องกันได้

หากคุณหรือคนใกล้ตัวปัสสาวะผิดปกติ เช่น สีเปลี่ยนไป มีฟอง ฉี่บ่อยกว่าเดิม รู้สึกแสบ รวมถึงปวดหลัง ปวดเอว อาจมีความผิดปกติบริเวณนิ่วในไต ไตอักเสบ และหากความดันโลหิตสูงขึ้น ยิ่งต้องระวัง