ศูนย์ทางการแพทย์

คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป


โรงพยาบาลพญาไท 3 ชั้น 18 | Phyathai 3 Hospital 18th Floor  
0-2467-1111 ต่อ 1816,1817 | +66 2467-1111 ext. 1816,1817

ภาระกิจหลักของเรา คือ ช่วยให้คุณมีบทบาทในการดูแล สุขภาพตนเองได้มากขึ้น ด้วยการบริการส่งเสริมสุขภาพ, การป้องกันโรค และการคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรก พร้อมเจาะลึกข้อมูลสุขภาพรายบุคคล จัดทำแผนการตรวจสุขภาพ และวัคซีนประจำปี ตลอดจนติดตามช่วยเหลือผู้ รับบริการในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต พร้อมทีมแพทย์และพยาบาลมืออาชีพ ยึดถือปรัชญาการ ทำงานเวชศาสตร์ครอบครัว ที่ให้ความใกล้่ชิดกับผู้รับบริการเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ด้วยความปราถนาดีที่อยากให้คุณมีสุขภาพที่ดีตลอดไป พร้อมทั้งสามารถดูแลสุขภาพให้กับสมาชิกในครอบครัวของคุณอีกด้วย

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

อ้วนได้ ก็หายได้ แนวทางง่ายๆ ในการรักษาโรคอ้วน

โรคอ้วน (Obesity) หรือการมีน้ำหนักตัวเกินมากๆ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคอื่นๆ ตามมา การนำพาตนเองให้รอดพ้นจากภัยของโรคอ้วนนั้น ต้องเริ่มจากการตระหนักและรู้ตัวเองก่อนว่าเราอ้วนแล้วจริงๆ

แน่ใจแค่ไหน ว่าคุณไม่เคยติดเชื้อโรคไข้เลือดออก?

การฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก จำเป็นต้องตรวจเลือดเพื่อหาว่าเคยมีการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่มาก่อนหรือไม่ หากพบว่าไม่เคยติดเชื้อก็ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีน แต่ถ้าเคยติดเชื้อไวรัสเด็งกี่มาแล้วก็สมควรได้รับวัคซี

เช็ดตัวลดไข้อย่างไร ได้ผลดีที่สุด

เคยไหม…เช็ดตัวเท่าไหร่ไข้ก็ไม่ยอมลดเสียที เพราะคุณอาจกำลังเช็ดตัวลดไข้แบบไม่ถูกวิธีอยู่นั่นเอง มารู้เคล็ดลับดีๆจากผู้เชี่ยวชาญ ที่จะช่วยให้การลดไข้ทำได้ง่ายขึ้น

CT 6000 iCT เพิ่มความปลอดภัย ให้ผลการสแกนแบบ 3D

ชวนทำความรู้จักกับเครื่อง CT SCAN รุ่นใหม่ล่าสุดของ รพ.พญาไท 3 ที่มีการนำมาให้บริการผู้ป่วยเพื่อยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจรักษา