ศูนย์ทางการแพทย์

คลินิกทางพันธุกรรม


คลินิกทางพันธุกรรม
โรงพยาบาลพญาไท 3 | Phyathai 3 Hospital0-2467-1111 ต่อ 1816-17 | +66-2467-1111 ext. 1816-17

คลินิกโรคทางพันธุกรรม โรงพยาบาลพญาไท


พันธุกรรม (Heredity) เป็นการถ่ายทอดลักษณะที่เหมือนกันของสิ่งมีชีวิต ที่ส่งต่อกันจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ลักษณะดังกล่าวเรียกกันว่า "กรรมพันธุ์" โดยการถ่ายทอดพันธุกรรมเป็นได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งหมายรวมถึง ตัวโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติทางร่างกายด้วยเช่นกัน โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ซึ่งถือว่าเป็นโรคที่มีความซับซ้อนและต้องสืบลึกเข้าไปถึงต้นตอการเกิดโรค นั่นหมายถึง ยีนและโครโมโซมของทั้งพ่อและแม่ รวมถึงในระดับเครือญาติที่ลึกลงไปเป็นลำดับขั้น โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมส่วนมากเกิดจากความผิดปกติของยีนในร่างกาย ซึ่งมีการแสดงออกของอาการหลากหลาย ในทุกระบบ เช่น สมอง ไขสันหลัง กล้ามเนื้อ ตา หู หัวใจ ไต กระดูก เลือด ฯลฯ หลายโรคมีความรุนแรงสูง ก่อให้เกิดความทุพพลภาพ และเสียชีวิตได้ตั้งแต่วัยทารก

มีความพร้อมในการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม โดยให้บริการดังนี้

ตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม เช่น โรคกลุ่มอาการดาวน์, โรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม, โรคกล้ามเนื้อและประสาทเสื่อม, โรคธาลัสซีเมีย, รวมทั้งภาวะพิการแต่กำเนิด, ภาวะพัฒนาการช้าหรือปัญญาอ่อน, โรคชักพันธุกรรม

ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ เกี่ยวกับโครโมโซม และโรคที่มีความผิดปกติของยีนเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเสื่อม และระบบประสาทเสื่อม

ตรวจค้นหาความเป็นไปได้ในการได้รับสืบทอดความผิดปกติทางพันธุกรรมซึ่งจะแสดงผลในอนาคต เช่น มะเร็งลำไส้ใหญ่, มะเร็งเต้านม, มะเร็งไข่, โรคหัวใจ,โรคพาร์กินสัน เป็นต้น

ตรวจคัดกรองพาหะโรคพันธุกรรมก่อนมีบุตร (ในกรณีที่ พ่อ หรือ แม่ เป็นพาหะ) เช่น โรคธาลัสซีเมีย

ให้คำปรึกษาแนะนำในการทำวินิจฉัยก่อนคลอด
ดร.นพ.โอบจุฬ ตราชู
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์การแพทย์
โรงพยาบาลพญาไท 3
Call Center โทร 1772
 

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มโอกาสชีวิต! ตรวจมะเร็งพันธุกรรมก่อนมาเยือน

มะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ และถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ถึง 10% หากมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคนี้ควรตรวจหาความเสี่ยง เพราะการพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาให้หายขาดได้

โปรแกรมนี้เพื่อคุณ..การตรวจสุขภาพกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม

เด็กดาวน์ซินโดรมมักอายุสั้น พัฒนาการช้า และอาจเกิดโรคอื่นๆตามมาเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ เช่น ภาวะการขาดฮอร์โมนที่ส่งผลให้เกิดหัวใจวาย ดังนั้นการรักษาด้วยฮอร์โมนตั้งแต่เริ่มแรกจึงเป็นประโยชน์อย่างมาก

มรดกโรคแห่งพันธุกรรมสิ่งที่ไม่มีใครต้องการ

สำหรับคนที่กังวลว่าทารกในครรภ์มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์หรือไม่ คุณพ่อคุณแม่มือใหม่สามารถพบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองโรคทางพันธุกรรม เพื่อป้องกันการพิการของทารกที่กำลังจะเกิด