ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์ประสานงานรับส่งต่อผู้ป่วย


โรงพยาบาลพญาไท 3 | Phyathai 3 Hospitalโทร 06-5984-7850 | +666 5984 7850ศูนย์ประสานงานรับและส่งต่อผู้ป่วย (Referral Centre) โรงพยาบาลพญาไท 3 ให้บริการทางการแพทย์แบบครบวงจรสำหรับคนไข้จากโรงพยาบาลในประเทศ และต่างประเทศ Referral Centre มีหน้าที่ช่วยเหลือคนไข้ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดูแลแบบองค์รวม สนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการรักษา คุณสามารถไว้วางใจในการดูแลที่ครอบคลุมปัญหาด้านสุขภาพ จากแพทย์เฉพาะทางและทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ ณ กรุงเทพมหานคร ฝั่งตะวันตก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล และทีมงานของโรงพยาบาลพญาไท 3 มีประสบการณ์และผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐาน เพื่อให้การดูแลคุณอย่างดีที่สุด ตั้งแต่กระบวนการก่อนการรักษา ระหว่างการรักษา รวมถึงติดตามผลหลังการรักษาอย่างใกล้ชิด เจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมทุ่มเททุกการบริการ ดูแลทุกความต้องการ ช่วยแนะนำทีมแพทย์ผู้เฉพาะทาง ให้คำปรึกษาเพื่อการรักษาที่ถูกต้องและดีที่สุดสำหรับคุณ รวมไปถึงการจัดตารางการนัดหมาย ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษาและสรุปประมาณการค่าใช้จ่ายของการรักษาที่โรงพยาบาลพญาไท 3

เพราะคุณคือครอบครัวพญาไท 3

  • ดูแลแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกความต้องการด้านสุขภาพ รองรับทุกระดับของการรักษา
  • ออกแบบและวางแผนขั้นตอนในการดูแลรักษา รวมถึงให้คำแนะนำการส่งต่อคนไข้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของคนไข้เป็นสำคัญ
  • บริการจัดเตรียมรถพยาบาลและการส่งต่อผู้ป่วย
  • บริการผู้ช่วยด้านภาษา โรงพยาบาลพญาไท 3จัดเตรียมล่ามให้กับคนไข้ตลอดระยะเวลาที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล โดยเรามีล่าม จีนกวางตุ้ง ภาษาจีนกลาง พม่า และกัมพูชา

โรงพยาบาลพญาไท 3 เป็นโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ซึ่งเป็นเครือข่ายโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สามารถเพิ่มศักยภาพโดยการรวบรวมทรัพยากรความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ เกี่ยวกับระบบการดูแลสุขภาพที่ทันสมัย รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางคลินิก และการแบ่งปันความรู้ด้านการรักษาโรคต่างๆ ตลอดจนการประสานงานทั้งภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย ด้านการรักษาโรค ด้านบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

นอกเหนือจากนั้น Referral Centreโรงพยาบาลพญาไท 3 ยังมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับโรงพยาบาลรัฐบาลชั้นนำในประเทศไทย เพื่อรองรับการรักษาโรคที่มีความซับซ้อน ช่วยให้เพิ่มคุณภาพการให้บริการทางด้านการแพทย์ ส่งเสริมให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ด้านการรับและส่งต่อผู้ป่วย (Referral) การส่งมอบการดูแลสุขภาพที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและความคุ้มค่าให้กับคนไข้ โดยยึดมั่นในการปฎิบัติตามหลักมาตรฐาน พร้อมทั้งก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำในด้านการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในกรุงเทพฝั่งตะวันตก เพื่อช่วยฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนไข้ได้กลับมามีความสุขกับครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักได้อีกครั้ง

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง