ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์รักษาภาวะมีบุตรยาก


โรงพยาบาลพญาไท 3 ชั้น 2 | Phyathai 3 Hospital, 2nd Floor
เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00-20.00 น. | Open daily from 09.00 am.-08.00 pm.
เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการ กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ | For your convenience, please contact us for an appointment in advance.
0-2467-1111 ต่อ 3266,3267 | +66 2467-1111 ext. 3266,3267


อยากมี “ลูก” แต่ทำไมไม่มีสักที มั่นใจได้ว่าศูนย์รักษาภาวะผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลพญาไท 3 พร้อมดูแล ค้นหาสาเหตุ และแก้ไขทุกปัญหาให้กับคู่สมรสในทุกเหตุผล ด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะผู้มีบุตรยากและนักวิทยาศาสตร์ทางห้องปฏิบัติเชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงตัวอ่อน และครบครันไปด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ เทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย

หัวใจหลัก 2 ดวงของการรักษาภาวะมีบุตรยาก

เมื่อใดก็ตามที่คู่สามีภรรยาไม่สามารถมีบุตรได้เองตามธรรมชาติเพราะปัจจัยต่างๆ การพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะผู้มีบุตรยากและได้รับการดูแลจากทีมนักวิทยาศาสตร์ทางห้องปฏิบัติเชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงตัวอ่อนที่มีความสามารถ นับเป็นหัวใจหลัก 2 ประการของความสำเร็จในการมีบุตร ซึ่งเรามีทีมแพทย์ ทั้งนายแพทย์และแพทย์หญิงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ด้านการรักษาภาวะมีบุตรยาก นักวิทยาศาสตร์ทางห้องปฏิบัติการเชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงตัวอ่อนที่มีความชำนาญเฉพาะสาขาที่จะคอยดูแลคู่สมรสทุกคู่อย่างเต็มศักยภาพและครบวงจร ได้แก่

  • การรักษาตามสาเหตุที่ตรวจพบ เช่น การให้ยารักษา การผ่าตัดแก้ไขตามสาเหตุ
  • การตรวจวิเคราะห์น้ำเชื้ออสุจิ (Semen analysis)
  • การตรวจคุณภาพของเชื้ออสุจิ (HBA test)
  • การผสมเทียม (Intrauterine Insemination: IUI )
  • การทำเด็กหลอดแก้ว (In Vitro Fertilization: IVF)
  • การรักษาใช้เทคโนโลยีในการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย (Intracytoplasmic Sperm Injection: ICSI)
  • การตรวจคัดกรองตัวอ่อนและการตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมของตัวอ่อน ก่อนใส่กลับเข้าสู่โพรงมดลูก PGS (Preimplantation Genetic Screening) , PGD (Preimplantation Genetic Diagnosis) และ NGS (Next Generation Sequencing)
  • การรักษาภาวะแท้งบุตรง่าย และฝากครรภ์
  • การตรวจหาความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์และการตรวจดูโครโมโซม
  • การฝากไข่

ตรวจคัดกรองทางพันธุกรรมโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ 

โรคพันธุกรรมและความพิการแต่กำเนิด คือ ความทุกข์ของพ่อแม่และปัญหาสำหรับทารก ดังนั้น การแก้ไขปัญหาโรคพันธุกรรมด้วยการป้องกันโรคจึงเป็นหนทางที่ดีที่สุด ซึ่งเราเห็นความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงเตรียมพร้อมทุกด้านของกระบวนการตรวจคัดกรองที่เป็นระบบ ทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก แพทย์สหสาขา อาทิ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์การแพทย์ และทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์

ดีไซน์การตรวจอย่างครอบคลุมและเหมาะสม

คู่สมรสทุกคนมั่นใจได้ว่าทุกความต้องการในการตรวจคัดกรองทางพันธุกรรม เรามีศักยภาพอย่างเต็มเปี่ยมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อป้องกันการเกิดความผิดปกติทางพันธุกรรมให้กับลูกน้อยของคุณในอนาคต และเราคัดสรรทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับว่าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ไว้เป็นอย่างดี


ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
โรงพยาบาลพญาไท 3 ชั้น 2
โทร 02-4671111 ต่อ 3266-67


ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง