ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ (โรคตับ)0-2944-7111 ต่อ 2300 | +662 944-7111 Ext. 2300


รพ.พญาไท นวมินทร์ ดูแลและรักษาโรคระบบทางเดินอาหารทั้งหมด ตั้งแต่ระบบทางเดินอาหาร แผลในกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลย้อน โรคของตับ น้ำดี มะเร็งตับ ตับอักเสบ โรคตับอ่อนอักเสบ โรคเกี่ยวกับลำไส้ใหญ่ ร่วมถึงมีการส่องกล้อง เป็นติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ มะเร็งลำไส้ใหญ่ ริดสีดวง และกระเปาะในลำไส้ใหญ่


สิ่งอำนวยความสะดวก

ทางศูนย์ทางเดินอาหารมุ่งมั่นให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาโดยตรงอย่างรวดเร็วที่สุด โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลให้ข้อมูลในการเตรียมตัวก่อนตรวจพิเศษทางระบบทางเดินอาหาร มีการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้คำปรึกษาภายหลังการตรวจรักษาเพื่อป้องกันมิให้มีอาการเกิดขึ้นอีก เนื่องจากโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารมักมีอาการเกิดขึ้นได้อีกหากปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร 

- โรคกระเพาะอาหาร (Peptic Ulcer) 
- โรคลำไส้อักเสบ (Enterocolitis) 
- โรคกระเพาะลำไส้อักเสบ (Gastroenteritis) 
- โรคนิ่วในถุงน้ำดี ท่อน้ำดีอักเสบ (Gallstones, Cholangitis) 
- ริดสีดวงทวารหนัก และฝีคัณฑสูตร 
- โรคกรดไหลย้อน ( GERD ) 
- ขับถ่ายผิดปกติ ท้องผูกเรื้อรัง (Irritable Bowel Syndrome, Constipation) 
- โรคไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis) 
- โรคมะเร็งลำไส้ (Colon Cancer) 
- โรคมะเร็งตับ(HCC)

บริการของเรา

- โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ปัญหาหรือมีภาวะเสี่ยง 
- การส่องกล้องตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารส่วนต้นและส่วนปลาย 
- การวินิจฉัยโรคทางเดินอาหารด้วยการกลืนแค็ปซูล 
- การตรวจเพื่อหาโรคมะเร็งลำไส้โดยการทำ CT colonography 
- การหาพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในช่องท้องโดยใช้เครื่อง CT 64 slides ซึ่งมีความเร็วและความละเอียดสูง 
- โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ปัญหาหรือมีภาวะเสี่ยง 
- การตรวจวินิจฉัยโรคกรดไหลย้อน 
- การรักษาด้วยการผ่าตัด ใช้เทคนิคที่ทันสมัยผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic Surgery) ครอบคลุมถึงการดูแล และฟื้นฟูภายหลังการผ่าตัด 
- การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหาร และฉีดวัคซีนป้องกันโรคในระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคตับอักเสบเอและบี

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

การส่องกล้องทางเดินอาหาร…ปลอดภัย…วินิจฉัยโรคชัดเจน

เนื่องจากมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นหนึ่งในห้าของโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดในคนไทย สมาคมแพทย์ทางเดินอาหารประเทศไทยจึงแนะนำให้คนปกติที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ควรเข้ารับการส่องกล้องเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่