ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อCall Center 1772


ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย  ตลอดจนทำการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเบาหวาน ทำงานร่วมกับทีมศัลยกรรมหลอดเลือดในการผ่าตัดหลอดเลือดที่มีปัญหาในผู้ป่วยเบาหวาน ร่วมกับเทคโนโลยีการบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยการหายใจในออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% (Hyperbaric Oxygen Therapy) ที่ทำให้แผลเบาหวานหายเร็วขึ้น ลดความเสี่ยงในการถูกตัดเท้า และป้องกันภาวะโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางที่ดูแลอย่างใกล้ชิด ผสานกับทีมโภชนาการ ทีมกายภาพบำบัดและทีมเภสัชกรรวมทั้งมีการส่งเสริมให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานเพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานและญาติได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

บริการของเรา

1. ประเมินภาวะเสี่ยงก่อนการเป็นเบาหวาน รวมทั้งวิธีป้องกันโรคเบาหวาน
2. การควบคุมระดับน้ำตาลให้ใกล้เคียงกับคนปกติเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน
3. การตรวจวัดภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน เพื่อประเมินความเสี่ยง ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดส่วนปลายตีบ พร้อมให้การรักษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมหลอดเลือด
4. การผ่าตัดต่อเส้นเลือดที่ขา เพื่อให้เลือดไปเลี้ยงเท้าได้ดีขึ้น ทำให้แผลของผู้ป่วยเบาหวาน
5. เทคโนโลยีการบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยการหายใจในออกซิเจน100% ที่ความดันสูงกว่าความดันบรรยากาศ(Hyperbaric Oxygen Therapy) ทำให้แผลเบาหวานหายเร็วขึ้น ลดความเสี่ยงในการถูกตัดเท้า
6. ให้บริการรักษาโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

  • การตรวจจอประสาทตา ใช้วิธีการถ่ายรูปแบบขยายและไม่ขยายม่านตา โดยจักษุแพทย์ เพื่อประเมินโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน
  • การตรวจการทำงานของไต โดยการตรวจปัสสาวะหาโปรตีนอัลยูมิน ในปัสสาวะ และตรวจเลือดดูการสะสมของเสียจากไตในกระแสเลือด
  • การตรวจการทำงานของหัวใจและประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ โดยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย เพื่อดูการทำงานของหัวใจ จังหวะการเต้นของหัวใจ

7. ให้บริการโปรแกรมควบคุมน้ำหนักเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือด และโรคหัวใจและหลอดเลือด
8. ให้การวินิจฉัยและรักษาโรคทางระบบต่อมไร้ท่อ (ฮอร์โมน)
9. ให้บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวานประจำปี
10. บริการให้ความรู้ข้อมูลโรคเบาหวาน เป็นบริการพิเศษเพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานและญาติ ได้รับคำแนะนำในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง

ทีมร่วมในการรักษา

  • ทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวาน ให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน รวมถึงครอบครัว ญาติในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างถูกต้อง
  • ทีมเภสัชกร ให้คำแนะนำเรื่องยาเบาหวาน และควบคุมคุณภาพยา
  • ทีมนักกายภาพบำบัด แนะนำการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล
  • ทีมนักโภชนาการ ให้คำปรึกษาด้านการควบคุมอาหาร อย่างถูกวิธี

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

“โรคเบาหวาน” เรื่องไม่เล็กสำหรับเด็กและวัยรุ่น

โดยทั่วไปแล้วโรคเบาหวานมักจะพบในผู้สูงอายุและในคนที่มีรูปร่างอ้วน กินหวานมาก ไม่ออกกำลังกาย และมีกรรมพันธุ์เป็นโรคเบาหวานเท่านั้น ซึ่งความเชื่อเหล่านั้นถูกต้องเพียงแค่ส่วนเดียว….ซึ่งปัจจุบันเราพบว่าอุ