ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ


วันจันทร์,วันอังคาร ,วันพุธ เวลา 08:00-20:00 น. | Monday,Tuesday,Wednesday from 08:00 am.-08:00 pm.
วันพฤหัสบดี, วันศุกร์, วันอาทิตย์ เวลา 08:00-16:00 น. | Thursday,Friday,Sunday from 08:00 am.-04:00 pm.
วันเสาร์ เวลา 08:00-12.00 น. | Saturday from 08:00 am.-12:00 pm.
Call Center 1772


ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย  ตลอดจนทำการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเบาหวาน ทำงานร่วมกับทีมศัลยกรรมหลอดเลือดในการผ่าตัดหลอดเลือดที่มีปัญหาในผู้ป่วยเบาหวาน ร่วมกับเทคโนโลยีการบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยการหายใจในออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% (Hyperbaric Oxygen Therapy) ที่ทำให้แผลเบาหวานหายเร็วขึ้น ลดความเสี่ยงในการถูกตัดเท้า และป้องกันภาวะโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางที่ดูแลอย่างใกล้ชิด ผสานกับทีมโภชนาการ ทีมกายภาพบำบัดและทีมเภสัชกรรวมทั้งมีการส่งเสริมให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานเพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานและญาติได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

บริการของเรา

1. ประเมินภาวะเสี่ยงก่อนการเป็นเบาหวาน รวมทั้งวิธีป้องกันโรคเบาหวาน
2. การควบคุมระดับน้ำตาลให้ใกล้เคียงกับคนปกติเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน
3. การตรวจวัดภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน เพื่อประเมินความเสี่ยง ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดส่วนปลายตีบ พร้อมให้การรักษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมหลอดเลือด
4. การผ่าตัดต่อเส้นเลือดที่ขา เพื่อให้เลือดไปเลี้ยงเท้าได้ดีขึ้น ทำให้แผลของผู้ป่วยเบาหวาน
5. เทคโนโลยีการบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยการหายใจในออกซิเจน100% ที่ความดันสูงกว่าความดันบรรยากาศ(Hyperbaric Oxygen Therapy) ทำให้แผลเบาหวานหายเร็วขึ้น ลดความเสี่ยงในการถูกตัดเท้า
6. ให้บริการรักษาโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

  • การตรวจจอประสาทตา ใช้วิธีการถ่ายรูปแบบขยายและไม่ขยายม่านตา โดยจักษุแพทย์ เพื่อประเมินโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน
  • การตรวจการทำงานของไต โดยการตรวจปัสสาวะหาโปรตีนอัลยูมิน ในปัสสาวะ และตรวจเลือดดูการสะสมของเสียจากไตในกระแสเลือด
  • การตรวจการทำงานของหัวใจและประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ โดยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย เพื่อดูการทำงานของหัวใจ จังหวะการเต้นของหัวใจ

7. ให้บริการโปรแกรมควบคุมน้ำหนักเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือด และโรคหัวใจและหลอดเลือด
8. ให้การวินิจฉัยและรักษาโรคทางระบบต่อมไร้ท่อ (ฮอร์โมน)
9. ให้บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวานประจำปี
10. บริการให้ความรู้ข้อมูลโรคเบาหวาน เป็นบริการพิเศษเพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานและญาติ ได้รับคำแนะนำในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง

ทีมร่วมในการรักษา

  • ทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวาน ให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน รวมถึงครอบครัว ญาติในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างถูกต้อง
  • ทีมเภสัชกร ให้คำแนะนำเรื่องยาเบาหวาน และควบคุมคุณภาพยา
  • ทีมนักกายภาพบำบัด แนะนำการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล
  • ทีมนักโภชนาการ ให้คำปรึกษาด้านการควบคุมอาหาร อย่างถูกวิธี

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

กัญชา เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้น

การใช้ยากัญชาที่ไม่ได้มีการวางแผนการรักษาและไม่ได้มาตฐานการผลิต จะกำหนดปริมาณที่เหมาะสมได้ยาก และอาจมีสารพิษเจือปนทำให้เกิดอาการข้างเคียง เช่น ง่วงซึม เวียนศีรษะ มองเห็นสีผิดปกติ คลื่นไส้ ความจำลดลง ค

ไฮเปอร์แบริค (HBO) รักษาแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ลดโอกาสการถูกตัดขา

สิ่งที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นกังวลอย่างมากก็คือภาวะแทรกซ้อนที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ หากว่าไม่สามารถควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้

โรคเบาหวาน คืออะไร?

โรคเบาหวาน เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของการทำงานของฮอร์โมนที่ชื่อว่า อินสุลิน (Insulin) ซึ่งโดยปกติแล้วร่างกายของคนเราจำเป็นต้องมีอินสุลิน

เป็นเบาหวานไม่ต้องถูกตัดขาเสมอไป

โรคเบาหวาน คือ โรคที่เกิดจากฮอร์โมนอินซูลินของร่างกายทำงานผิดปกติ โดยอินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่นำน้ำตาลที่อยู่ในกระแสเลือดให้เข้าสู่เซลล์ต่างๆของร่างกายเพื่อให้ร่างกายนำไปใช้เป็นแหล่งพลังงาน