ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์ศัลยกรรม


เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00 – 20.00 น. | Open daily 07.00 am. - 08.00 pm.

Phyathai Call Center 1772


ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป อย่างปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจในการรับบริการ

บริการของเรา

ให้บริการรักษาพยาบาล ตรวจรักษา ตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านศัลยกรรม ตลอดจน

  • การผ่าตัดส่องกล้องรักษาโรคเหงื่อมากที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า
  • การผ่าตัดเล็ก
  • การผ่าตัดทางศัลยกรรม
  • การผ่าตัดทางศัลยกรรมตกแต่ง
  • การผ่าตัดศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
  • การผ่าตัดศัลยกรรมในเด็ก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง