ศูนย์ทางการแพทย์

คลินิกตา


โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์ อาคาร 1 ชั้น 4 | Phyathai Nawamin Hospital, Building 1, 4th Floor

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.

Open daily from 08.00am.- 08.00 pm.


โทร.0-2944-7111 ต่อ 4107 | Tel. +66-2944-7111 Ext. 4107


รพ.พญาไท นวมินทร์ มีความยินดีที่จะให้บริการตรวจรักษาโดยจักษุแพทย์เฉพาะทางด้านต่างๆ ที่มากด้วยประสบการณ์ ทำให้สามารถ วินิจฉัย รักษาและให้บริการที่ครอบคลุม ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งอำนวยความสะดวก

ครบครันด้วยอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยใช้รักษาผู้ป่วย ส่งผลให้ผลการรักษา และการฟื้นตัวของผู้ป่วยเร็วขึ้น

บริการของเรา

 • ตรวจวัดสายตา ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีความเที่ยงตรง
 • ตรวจวัดความสามารถของการมองเห็น
 • ตรวจตาบอดสี
 • ตรวจวัดสายตาเพื่อการตัดแว่น
 • ตรวจวัดความดันลูกตา
 • ตรวจจอประสาทตา
 • ตรวจรักษาและผ่าตัด ต้อหิน ต้อเนื้อ
 • ตรวจรักษา โรคเบาหวานขึ้นตา
 • ผ่าตัดสลายต้อกระจก
 • เปลี่ยนใส่เลนส์แก้วตาเทียมด้วยเครื่องUltrasounds แผลเล็ก เจ็บน้อย
 • ผ่าตัดรักษาตาด้วยแสงเลเซอร์ ในกรณีผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอตาระยะลุกลามถุงยึดเลนส์แก้วตาเทียมขุ่นภายหลังการผ่าตัดต้อกระจก
 • ตรวจรักษาอาการติดเชื้อในตาทุกประเภท

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง