ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด


แผนกกายภาพบำบัด ชั้น 5 โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ วันจันทร์ ถึง อาทิตย์ : 08.00-20.00น.
โทร. 02-944-7111 ต่อ 5201 , 5202


ให้บริการด้านการตรวจประเมิน รักษา และฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด รวมถึงงานด้านการส่งเสริมป้องกัน แก่ผู้รับบริการอย่างมีคุณภาพ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีความปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบำบัด เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถกลับสู่สภาวะปกติ หรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกายภาพบำบัด ทั้งแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัด ที่พร้อมให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญ และบริการด้วยความใส่ใจ

การบริการทางกายภาพบำบัด

บริการงานการรักษาทางกายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด ดังนี้

  • กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

  • กายภาพบำบัดระบบประสาท

  • กายภาพบำบัดระบบทางเดินหายใจ

  • กายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด

  • กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ

  • กิจกรรมบำบัดผู้ใหญ่ที่มีปัญหาด้านการกลืน การทำกิจวัตรประจำวัน

  • กิจกรรมบำบัดกระตุ้นเสริมพัฒนาการเด็ก

  • การตรวจวินิฉัย เพื่อประเมินโรคทางเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

  • การฝังเข็มเพื่อรักษา โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง