ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์ระบบประสาทไขสันหลังเวลาเปิดบริการ l Opening hours
วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 10.00 - 16.00 น. | Monday - Thursday 10.00 am. - 04.00 pm.
วันศุกร์ เวลา 14.00 - 16.00 น. | Friday  02.00 pm. - 04.00 pm.
วันเสาร์ เวลา 14.00 - 16.00 น. |  Saturday 02.00 pm. - 04.00 pm.
วันอาทิตย์ เวลา 11.00 - 16.00 น. | Sunday  11:00 am. - 4:00 pm.
0-2944-7111 ต่อ 1335, 1336 | +662944-7111 ext 1335, 1336


สมองและระบบประสาท เป็นอวัยวะที่มีความสลับซับซ้อนที่สุดในร่างกายและมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสมองเป็น ศูนย์รวมของระบบประสาท ที่จะคอยควบคุมกลไกต่างๆ ของร่างกายให้ทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง ควบคุมความคิด ความจำ และการเรียนรู้ หาก พบว่า มีความผิดปกติ ใดๆ เกิดขึ้นกับสมอง หรือ ระบบประสาท ผู้ป่วยควรได้รับ การตรวจวินิจฉัย อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว เพราะปัญหาดังกล่าวอาจก่อความรุนแรงถึงขั้นเป็น อัมพาต หรือเ สียชีวิต ผลกระทบ น้อยที่สุดเมื่อเกิด โรคทางสมอง คือผู้ป่วยรู้สึกว่าถูกคุกคามการดำเนินชีวิตประจำวันให้เกิดความรำคาญ เสียบุคลิกภาพ และสัมพันธภาพที่ดีในสังคม

สิ่งอำนวยความสะดวก

ศูนย์กระดูกสันหลังและระบบประสาท (Spine & BrainCenter)โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ ให้คำปรึกษาด้านการรักษาโรคกระดูกสันหลังและระบบประสาทอย่างครบวงจร ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา โดยทีมแพทย์ศัลยกรรมประสาทที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงมากกว่า 30 ปี พร้อมด้วยเทคโนโลยี เครื่องมือที่ทันสมัย โดยให้การรักษาด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัด Microsurgeryแผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว โดยให้การรักษาภาวะ อาการปวดหลังปวดคอ การได้รับการบาดเจ็บบริเวณกระดูกคอ กระดูกหลัง กระดูกก้นกบ โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อน ภาวะติดเชื้อของกระดูกสันหลัง

บริการของเรา

- ให้บริการผ่าตัดแก้ไขปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกคอเสื่อม กระดูกสันหลังคด ด้วยกล้องจุลทรรศ์ (Microscope) และใส่อุปกรณ์ยึดตรึงกระดูก แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว

- การผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกเทียม (Total Dise Replacement) เพื่อแก้ไขปัญหาหมอนรองกระดูกเสื่อม ซึ่งสามารถเคลื่อนไหวได้ใกล้เคียงกับหมอนรองกระดูกธรรมชาติ

- ให้การรักษาผ่าตัดเนื้องอกสมอง ผ่าตัดเส้นเลือดที่ผิดปกติ ผ่าตัดเนื้องอกในไขสันหลัง ผ่าตัดมะเร็งสมอง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทศัลยศาสตร์ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญสูงมากกว่า 30 ปี และให้การรักษาภาวะความจำเสื่อมน้ำคลั่งในโพรงสมอง
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

อัมพฤกษ์ อัมพาต รู้เร็วรู้ทันพบหมอไวรักษาได้ดี

โรคอัมพาตเกิดจากการที่สมองขาดเลือดเพราะมีการตีบ ตัน หรือแตกของหลอดเลือดสมอง การสังเกตการเกิดโรคเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเมื่อรู้และได้พบแพทย์เร็วมากขึ้นเท่าไร จะทำให้โอกาสเสียชีวิตหรือพิการลดลงมากขึ้นเท่านั

ปวดศีรษะมีความต่าง เพราะต่างโรคต่างสาเหตุ

โรคปวดศีรษะโดยส่วนใหญ่แล้วมักไม่ได้เกิดจากภาวะร้ายแรง แต่ทั้งนี้อาการปวดศีรษะที่เกิดขึ้นบ่อยๆ หรือรุนแรง จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาโดยผู้เชื่ยวชาญ เพราะอาจเป็นอาการนำของโรคที่มีอันตรายร้ายแรง

ทำความเข้าใจ เนื้องอกในสมอง...ไม่ใช่มะเร็งเสมอไปนะ!

“เนื้องอกในสมอง” ใช่มะเร็งหรือไม่?? คงเป็นคำถามที่หลายๆ คนสงสัย ซึ่งจริงๆ แล้ว เนื้องอกในสมองมีทั้งชนิดที่ไม่ใช่มะเร็งที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และชนิดที่เป็นมะเร็ง...ที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้! แ

ทำอย่างไรเมื่อฉันเป็น…เนื้องอกระบบประสาทไขสันหลัง (Spinal cord Tumor)

เนื้องอกระบบประสาทไขสันหลัง (Spinal cord) อาจเกิดเนื้องอกได้หลายชนิดมีทั้งเนื้องอกที่เกิดจากตัวไขสันหลังเอง, เกิดจากเส้นประสาทที่ออกจากไขสันหลัง, เกิดจากมะเร็งที่ลุกลามกระจายมาจากส่วนอื่นของร่างกายแล้