ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ


โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ ชั้น 4

เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 – 16.00 น.


โทรศัพท์ 02-944-7111 ต่อ 4006การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นกระบวนการที่แพทย์ประเมินวิเคราะห์สภาพร่างกายของผู้รับบริการ โดยอาศัยข้อมูลประวัติทางสุขภาพ การตรวจร่างกาย ร่วมกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งโดยทั่วไป ผู้ที่อายุ 15 ปี ขึ้นไปที่ไม่มีโรคประจำตัวหรือไม่มีความเสี่ยง ควรทำเป็นประจำอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

การตรวจสุขภาพ มีความสำคัญมาก เพราะเป็นวิธีที่ช่วยทำให้ค้นหาความผิดปกติหรือโรคในระยะเริ่มแรก หรือค้นหาโรคที่แฝงอยู่แต่ไม่ปรากฏอาการให้เห็นชัดเจนได้ อันจะนำไปสู่การวางแผนการดูแลสุขภาพหรือการรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาโรค ลดการดำเนินโรคไปสู่ระยะที่รุนแรง นำมาซึ่งการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้รับบริการ

ใครบ้างที่ควรตรวจสุขภาพ

 1. ผู้รับบริการที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปทุกคน ที่ประสงค์รับบริการ

 2. ผู้ที่มีโรคประจำตัว ที่สามารถควบคุมโรคให้อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างปกติ หรือผิดปกติเล็กน้อย

 3. ผู้ที่เคยตรวจพบความผิดปกติเล็กน้อย หรือมีความเสี่ยงจะเกิดโรคใด ๆ

 4. ผู้ที่วางแผนจะแต่งงาน หรือวางแผนจะมีบุตร

 5. ผู้ที่เข้าทำงานใหม่

บริการของเรา

 1. การตรวจวัดสัญญาณชีพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ทั่วไป

 2. การตรวจการมองเห็นเบื้องต้น

 3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การตรวจเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ เป็นต้น

 4. การตรวจภาพถ่ายรังสี เช่น เอกซเรย์ทรวงอก อัลตราซาวน์ช่องท้อง แมมโมแกรม/อัลราซาวน์เต้านม เป็นต้น

 5. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

 6. การตรวจพิเศษเฉพาะทาง เช่น การตรวจประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก การตรวจการได้ยิน เป็นต้น

 7. การตรวจวัดความหนาแน่นของมงลกระดูก

 8. การตรวจอื่น ๆ (เพิ่มเติม)

ขั้นตอนการรับบริการ

 1. ลงทะเบียนทำประวัติที่เคาน์เตอร์หน้าสุด

 2. แจ้งความประสงค์เลือกรูปแบบการตรวจสุขภาพตามความต้องการ หรือข้อตกลงของผู้รับบริการ

 3. เจ้าหน้าที่พาผู้รับบริการตรวจสุขภาพต่อเนื่องจนครบทุกขั้นตอน

 4. หลังตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือตรวจอื่น ๆ สำเร็จครบ จากนั้น ผู้รับบริการจะรอผลตรวจอีกประมาณ 1 1/2 ชั่วโมง แล้วเตรียมเข้าพบแพทย์เป็นขั้นตอนสุดท้าย

 5. เข้าพบแพทย์เพื่อให้แพทย์สอบถามข้อมูลประวัติเพิ่มเติม ตรวจร่างกาย แปลผลตรวจต่าง ๆ และสรุปผลตรวจทั้งหมดเพื่อทราบแนวทางการดูแลต่อไป

 6. หลังพบแพทย์แผนกตรวจสุขภาพแล้ว หากผู้รับบริการมีความประสงค์พบแพทย์เฉพาะทาง เนื่องจากมีอาการ/ความผิดปกติในร่างกาย หรือผลตรวจพบโรคหรือความผิดปกติ เจ้าหน้าที่ห้องตรวจจะประสานงานนัดหมายแพทย์เฉพาะทางให้เรียบร้อย แล้วพาผู้รับบริการไปพบแพทย์เฉพาะทาง ถ้าหากผลปกติดี หรือผู้รับบริการไม่ประสงค์ไปพบหรือรักษากับแพทย์เฉพาะทาง ผู้รับบริการรอชำระค่าบริการที่หน้าเคาน์เตอร์การเงิน เสร็จเรียบร้อย

 7. สำหรับผลการตรวจทั้งหมด โดยปกติ ทางแผนกตรวจสุขภาพ จะจัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อความสะดวกต่อผู้รับบริการในการกลับไปอ่าน ซึ่งตาดว่า ใช้ระยะเวลาในการรับผลประมาณไม่เกิน 1-2 สัปดาห์นับจากวันที่ตรวจเสร็จ

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

การดูแลสุขภาพกายและใจ...ให้ห่างไกลโรค

เวชศาสตร์ชะลอวัย หรือ Anti-Aging เริ่มเป็นที่รู้จักและมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ในการดูแลสุขภาพ ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์และทัศนคติ

วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ...โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

โรคไวรัสตับอักเสบเอ เป็นโรคติดต่อจากอาหารและน้ำดื่มที่ปนเปื้อน เมื่อติดเชื้อโรคนี้แล้ว มักหายขาดและมีภูมิคุ้มกันต่อโรค และไม่ก่อให้เกิดภาวะตับอักเสบเรื้อรัง

วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี...โรคที่เพิ่มโอกาสเสี่ยงมะเร็งตับได้

โรคไวรัสตับอักเสบ สามารถติดต่อโดยการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ที่ติดเชื้อ หรือจากมารดาสู่ทารก ซึ่ง อาจเพิ่มโอกาสภาวะตับแข็ง และมะเร็งตับในอนาคตได้

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่...ต้องฉีดเป็นประจำทุกปี หรือไม่?

ไข้หวัดใหญ่ โรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ ที่อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต เราจึงควรป้องกันด้วยการเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำในทุกๆ ปี