ศูนย์ทางการแพทย์

แผนกผู้ป่วยหนัก


เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง | Open daily 24 hours
โทร.0-2944-7111 ต่อ 1216 | Tel. +662944-7111 ext. 1216

ให้บริการดูแลรักษาตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับผู้ป่วยหนักที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต หรือมีการทำงานของอวัยวะสำคัญล้มเหลว โดยมีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัย รักษา และเฝ้าระวังสภาวะของผู้ป่วยด้วยการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ภายใต้ประสบการณ์ของคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผู้ป่วยวิกฤตโดยตรง พร้อมทีมพยาบาลผู้มีความชำนาญพิเศษในการดูแลผู้ป่วยหนัก และประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาอื่นๆ ตามภาวะการเจ็บป่วยหนักของผู้ป่วยนั้น ๆ

การบริการ

ดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤติในทุกระบบ แผนกผู้ป่วยหนักสามารถให้การดูแลและเฝ้าระวังการรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการทำหัตถการพิเศษ เช่น การใส่สายสวนเพื่อวัดความดันในเส้นเลือด การใส่สายสวนเพื่อใช้สำหรับฟอกไต ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องกระตุ้นหัวใจ เป็นต้น

รับย้ายผู้ป่วยหนักจากสถานพยาบาลอื่น โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ป่วยวิกฤตจะให้คำปรึกษาแก่แพทย์ประจำแผนกฉุกเฉินและแผนกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พร้อมทั้งประสานงานกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตามภาวะโรคของผู้ป่วย เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รวมถึงความพร้อมของแพทย์และพยาบาลในการรอรับผู้ป่วยที่แผนก ตลอดจนอุปกรณ์ที่จำเป็นทุกชนิด เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องฟอกไต ก่อนผู้ป่วยมาถึง เพื่อให้มีความปลอดภัยสูงที่สุด

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง