ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์ผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม


เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 20.00 น. | Open daily from 08.00 am. - 08.00 pm.
0-2944-7111 ต่อ 1333 | Tel. +662944-7111 ext. 1333


กระดูกและข้อ” คือรอยต่อของ “ปัจจุบันและอนาคต”
ทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพและบุคลากรของเรา จึงพร้อมที่จะทำให้ทุกย่างก้าวแห่งอนาคตของท่าน ได้ก้าวเดินอย่างมั่นใจ เพราะเราเชื่อว่าอนาคตของท่านสำคัญ ทุกเป้าหมาย ทุกแรงบันดาลใจของท่าน จะสำเน็จได้ด้วยพลังกาย พลังใจที่พร้อม หากในปัจจุบันตัวท่านหรือคนที่ท่านรักกำลังมีอุปสรรคจากโรคกระดูกและข้อ ไม้ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่า ข้อสะโพก หรืออาการเจ็บปวดตามข้อต่าง ๆ ของร่างกาย ศูนย์ผ่าตัดข้อเข่า-ข้อสะโพกเทียม โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ เรามีศักยภาพพร้อบมอบกาารดูแลรักษาท่านอย่างเต็มที่ ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ด้วยใจของทีมพยาบาล ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์ เพื่อสนับสนันอนาคตที่ท่านมั่งหวังไว้ ได้ก้าวเดินไปอย่างมั่นคง มั่นใจ ไปด้วยความราบรื่น ไม่ต้องทนกับอาการเจ็บปวดระหว่างทาง อนาคตของท่านหรือคนที่ท่านรักจึงขึ้นอยู่กับปัจจุบัน ว่าท่านเลือกจะรักษาหรือปล่อยไว้ให้เป็นภาระของตัวเองและคนรอบข้าง

ความปลอดภัยของคนไข้ คือเป้าหมายหลักของการรักษา
ศูนย์ผ่าตัดข้อเข่า-ข้อสะโพกเทียม โรงพยาบาบพญาไท นวมินทร์ มีความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการรักษา ความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ พยาบาลที่มากประสบการณ์ จะร่วมกันวางแผนการดูแลรักษาคนไข้เป็นรายบุคคลในทุกขั้นตอน โดยให้ความสำคัญกับอาการเจ็บปวดเฉพาะจุดเป็นหลัก เพื่อทำการรักษาอย่างเร่วด่วน เราให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและข้อสะโพกด้วยระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรม Navigator ที่มีความแม่นยำสูง เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ปลอดภัย ช่วยให้คนไข้บาดเจ็บน้อยมาก ตลอดกระบวนการการรักษาเราใส่ใจความสะอาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ ผ่านการจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล

Navigator เทคนิคเพื่อการผ่าตัดอย่างตรงจุด
ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ของโปรแกรม Navigator เป็นระบบการผ่าตัดที่มีความแม่นยำมาก เมื่อการเจ็บปวดของท่านไม่สามารถบรรเทาด้วยการฉีดยาแล้ว การผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนข้อเข่าหรือสะโพกเทียม ที่ศูนย์ผ่าตัดข้อเข่า-ข้อสะโพกเทียม โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ จึงพร้อมที่จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการรักษาอาการของท่าน 

ห้องเตรียมการผ่าตัดที่ให้ข้อมูลท่านครบทุกขั้นตอนอย่างละเอียด
เมื่อท่านตัดสินใจเข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหรือข้อสะโพกเทียมกับเรา ทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะร่วมกันปรึกษาแนวทาง วางแผนการรักษาท่านอย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลการเตรียมตัวในแต่ละขั้นตอยของการผ่าตัด จนถึงแนวทางการดูแลตัวเองหลังผ่าตัด โดยญาติจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการปรึกษาและวางแผนการรักษา หากท่านหรือญาติมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้จาหพยาบาลที่ดูแลท่านในห้องเตรียมการผ่าตัดได้ทันที ในกรณีที่ท่านมีโรคประจำตัวที่ตรวจพบก่อนการผ่าตัด ทีมแพทย์จะแจ้งข้อมูลและแนะนำการส่งต่อท่านให้เข้ารับการรักษาเฉพาะทาง

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

ปัจจุบันการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ได้พัฒนากระบวนการการรักษาไปได้อย่างมากมาย แต่ใจความสำคัญสูงสุดของการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมนั้นก็คือ

โรคข้อสะโพกเสื่อม รักษาได้ ไม่ต้องทนเจ็บปวด

ด้วยความพร้อมของทีมแพทย์ และเทคโนโลยีการรักษาโรคข้อสะโพกเสื่อม ของโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ เราจึงพร้อมมอบการดูแลรักษาคนไข้อย่างเต็มที่ เมื่อท่านมีอาการเจ็บปวด รู้สึกติดขัดบริเวณสะโพก

เทคนิคเพื่อการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ดูแลคนไข้ด้วยศาสตร์แห่งการสัมผัส

การสัมผัสเพื่อการรักษาเป็นศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ถูกคิดค้นเพื่อนำมาใช้ตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ จากบันทึกของ Hippocrates บิดาแห่งการแพทย์สมัยใหม่

Navigator เทคนิคเพื่อการผ่าตัดข้อเข่าอย่างตรงจุด

เมื่อความเจ็บปวดตามข้อต่าง ๆ ของร่างกายได้เกิดขึ้นกับตัวท่านแล้ว ไม่ว่าจะเกิดจากความเสื่อมโดยการใช้งานหรือการประสบอุบัติเหตุ