ศูนย์ทางการแพทย์

คลินิกรักษ์เต้านม
Call Center 1772


เพราะผู้หญิงมีความละเอียดอ่อน การดูแลรักษาต้องอาศัยความใส่ใจเป็นพิเศษทั้งในเรื่องของร่างกายและจิตใจ ศูนย์เต้านม รพ.พญาไท นวมินทร์ (Breast Center) มีความพร้อมในเรื่องการดูแลเต้านม ด้วยทีมแพทย์ที่เข้าใจทุกปัญหาของผู้หญิง และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศีรษะ คอ และเต้านม พร้อมกับการทำงานร่วมกับทีมรักษาโรคมะเร็งเต้านม ที่มีศักยภาพ โดยสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของโรคได้อย่างแม่นยำ พร้อมให้บริการในเรื่องของศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างเต้านมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้หญิงมีบุคลิกภาพที่ดี และสร้างความมั่นใจในการออกสู่สังคมต่อไป

ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจัยความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งมีมากขึ้น ร่วมถึงพันธุกรรมที่ติดตัวมา  ล้วนก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเต้านมได้ทั้งสิ้น ดังนั้นการตรวจคัดกรองความเสี่ยง และการค้นพบปัญหาแต่เนิ่นๆ จะสามารถช่วยรักษาชีวิตของผู้ป่วยได้ อีกทั้งยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ป่วยด้วยการรักษาต่อเนื่อง ที่จะช่วยฟื้นฟูและบำบัดสภาพร่างกาย และจิตใจของผู้ป่วย ให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง