ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์ทันตกรรมเวลาเปิดบริการ | Opening Hours
เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 20.00 น. | Open daily from 08.00 am. - 08.00 pm.
โทร.0-2944-7111 ต่อ 2221, 2223 | Tel. +662944-7111 ext. 2221, 2223


ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ ให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรมอย่างครบวงจร โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้วยเครื่องมือที่สะอาดปราศจากเชื้อ ตามมาตรฐานสากล พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน เพื่อการให้บริการที่สะดวกปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ

สิ่งอำนวยความสะดวก
ภายในศูนย์ตกแต่งสวยงาม พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยและปลอดเชื้อได้มาตรฐาน

บริการของเรา
คลินิกทันตกรรมของเราให้บริการด้านทันตกรรมได้ครบวงจร 

- ตรวจและให้คำปรึกษาเรื่องภายในช่องปาก 
- ทันตกรรมทั่วไป ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน 
- ทันตกรรมเด็ก ตรวจฟัน เคลือบฟลูออไรด์ 
- ทันตกรรมรักษารากฟัน - ทันตกรรมปริทันต์ 
- ทันตกรรมสวยงาม จัดฟัน วีเนียร์ ฟอกสีฟัน 
- ทันตกรรมประดิษฐ์ รากเทียม ฟันปลอมชนิดถาวรและถอดได้ 
- ศัลยกรรมช่องปาก ผ่าฟันคุด รวมถึงผ่าตัดกราม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

คางยื่นยาว คางสั้น คางเบี้ยวผิดรูป แก้ไขได้ด้วยการผ่าตัดขากรรไกร

การผ่าตัดขากรรไกร เป็นหนึ่งในวิธีรักษาความผิดปกติของการสบฟันในผู้ที่มีคางยื่นยาว คางสั้น คางเบี้ยวผิดรูป และสัดส่วนของกระดูกขากรรไกรที่ส่งผลให้รูปหน้าดูผิดปกติ