ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์มะเร็ง


เวลาเปิดบริการ 

วันจันทร์ , วันพฤหัสบดี , วันศุกร์ และ วันอาทิตย์  เวลา 08:00-17:00 น.
วันอังคาร และ วันพุธ  เวลา 08:00-20:00 น.
วันเสาร์ เวลา 08:00-16.00 น.

Opening hours 

Monday,Thursday,Friday, and Sunday from 08:00 am. - 05:00 pm.

Tuesday and Wednesday  from 08:00 am. - 08:00 pm.

Saturday from 08:00 am. - 04:00 pm.
0-2944-7111 ต่อ 1229 | +662 944 7111 ext. 1229


ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งหรือตรวจพบว่าอาจเป็นโรคมะเร็งจะมีความกลัวและกังวลใจ การเข้ามาในคลีนิคแล้วเห็นว่าเป็นแผนกมะเร็งจะย้ำให้เกิดความกลัวและความกังวลใจมากยิ่งขึ้น จึงทำให้เปลี่ยนชื่อเป็นแผนก Beyond Health Center หรือ แผนกอายุรวิวัฒน์ ที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง โดยมีแพทย์เฉพาะทาง พยาบาลและทีมสหสาขาเฉพาะทางที่ดูแลผู้ป่วย ด้วยเครื่องมือทันสมัย ครบวงจร เรามีการจัดการแบบองค์รวมครอบคลุมการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง อาทิเช่น

 • การแรกรับผู้ป่วย ให้ข้อมูลเบื้องต้น
 • การตรวจคัดกรองตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงขั้นเจาะลึกด้วยเทคนิคและเครื่องมือรอบด้าน
 • การวางแผนร่วมกันระหว่างคนไข้ ญาติ และแพทย์
 • การผ่าตัดโดยแพทย์ศัลยกรรมเฉพาะด้าน เช่น เต้านม ตับ ลำไส้ เป็นต้น
 • การให้ยาคีโม ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีบำบัด
 • การฉายแสงด้วยเครื่องฉายแสงแบบ 3 มิติที่ปรับความเข้มแสงได้ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฉายแสง
 • ดูแลใกล้ชิดโดยพยาบาลทั้งในระยะเริ่ม ในระยะระหว่างขั้นตอนต่างๆ จนไปถึงระยะพักฟื้น
 • มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสาทสัมผัสและร่างกายให้กับคนไข้ รวมถึงการสร้างกลุ่มถ่ายทอดประสบการณ์จากเพื่อนสู่เพื่อน เดือนละ 1 ครั้ง

ซึ่งทำให้คนไข้ได้รับการดูแล ได้ภายในโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ที่เดียว ไม่ต้องย้ายไปหลายๆโรงพยาบาลในระหว่างกระบวนการดูแลโรคมะเร็งระยะต่างๆ

การฉายแสงด้วยเครื่องฉายแสงแบบ 3 มิติที่ปรับความเข้มแสงได้

ที่สามารถโฟกัสจุดที่เป็นเนื้อร้ายได้อย่างแม่นยำหลีกเลี่ยงการเกิดผลกระทบต่ออวัยวะส่วนอื่นในร่างกาย ซึ่งเครื่องฉายแสงแบบ 3 มิตินี้จะมีเฉพาะภายในโรงพยาบาลที่พร้อมในการดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับด้านมะเร็ง ภายใต้การควบคุมดูแลทุกขั้นตอนการฉายแสงโดยแพทย์เฉพาะทางโดยตรง

 เราดูแลหลากหลายโรคครอบคุมทุกอวัยวะของร่างกาย อาทิเช่น

 • มะเร็งปอด
 • มะเร็งลำไส้
 • มะเร็งเต้านม
 • มะเร็งตับ
 • มะเร็งปากมดลูก
 • มะเร็งกล่องเสียงและลำคอ ฯลฯ

ฝ่ายการพยาบาลจะมีการวางแผนการดูแลผู้ป่วยร่วมกันทั้งแพทย์หลากหลายสาขาวิชา อาทิเช่น แพทย์ระบบทางเดินอาหาร แพทย์ศัลยกรรม แพทย์สูตินรีเวช แพทย์หัวใจ ฯลฯ พร้อมทั้งทีมพยาบาลและทีมสหสาขา เช่น นักโภชนาการ นักกายภาพ เจ้าหน้าที่รังสีวิทยา เป็นต้น เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปในแนวทางที่ดีและเหมาะสมกับผู้ป่วยมากที่สุด เรามีพยาบาลที่เป็น FAMILY NURSE ดูแลคนไข้เหมือนเป็นคนในครอบครัวสามารถให้คำแนะนำในหลากหลายเรื่อง ทั้งเรื่องกระบวนการดูแล ขั้นตอนต่างๆที่คนไข้จะได้รับการดูแล ผลกระทบต่อร่างกายของคนไข้ การเตรียมตัวทั้งร่างกายและจิตใจ จะส่งผลต่ออาการ มุ่งหวังให้คนไข้ได้รับผลที่ดีที่สุด รวมทั้งการเข้าไปถึงการดูแลถึงที่บ้านและญาติของคนไข้ให้สภาวะแวดล้อมของบ้านเหมาะในการดูแลอย่างดี

“เพราะเราเข้าใจได้ว่าคนไข้ภายในคลีนิคของเราควรได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เพียงแต่ตัวคนไข้เท่านั้น เราต้องดูแลเอาใจใส่รวมไปถึงคนในครอบครัวคนไข้อีกด้วยเพราะท่านเหล่านั้นล้วนแต่เป็นกำลังสำคัญให้คนไข้มีพลังใจในการสู้กับโรคได้เป็นอย่างดี”

เรามีการจัด GROUP THERAPY ในกลุ่มของคนไข้และญาติ ที่ศูนย์ Beyond Health Center มุ่งหวังเพื่อให้คนไข้ได้มีการเสริมสร้างร่างกายและประสาทสัมผัสหลังได้รับการดูแล และยังสามารถนำผลงานไปมอบให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆและคนไข้อื่นที่ขาดแคลนได้อีกด้วย ภายใต้ชื่อกิจกรรม Friend to Friend (เพื่อนให้เพื่อน) เช่น

 • มีโภชนาการจัดแนะนำการทำเมนูอาหารที่มีคุณภาพง่ายๆเหมาะสมกับผู้ป่วย
 • ผลิตหน้ากากพิเศษสำหรับให้ผู้ป่วยในการเข้ารับการฉายแสงบริเวณลำคอ
 • การสอนเย็บเต้านมเทียมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ตัดเต้านมไปแล้ว
 • การจัดสอนการเย็บหมวก ถักหมวกไหมพรม
 • จัดกิจกรรมดนตรีบำบัดเพื่อสร้างความผ่อนคลายให้กับคนไข้
 • การรับบจิจาคและจัดทำวิกผมเพื่อมอบให้ผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส
 • หรือแม้แต่การจัดกลุ่มและเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งคนไข้และผู้ดูแลคนไข้เพื่อให้มีกำลังใจในการดูแลผู้ป่วยและปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง

โดยกิจกรรมเหล่านี้สร้างกำลังใจให้คนไข้และเสริมความตั้งใจในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อต่อสู้กับโรคภัยเพราะเราเชื่อว่ากำลังใจของคนไข้คือส่วนสำคัญในการดูแลให้อาการต่างๆกลับมาดีขึ้น

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องตรวจสำหรับแพทย์ในการตรวจร่างกาย ,ห้องให้ยาเคมีบำบัดที่เป็นส่วนตัวพร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วย

บริการของเรา
เพื่อหาแนวทางการรักษาเฉพาะบุคคลสำหรับคนไข้คนนั้นๆ อันนำไปสู่การรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดผลข้างเคียงจากการรักษา น้อยที่สุดซึ่งส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตระหว่างและหลังการรักษาคนไข้มะเร็ง

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

10 สิ่งนี้ต้องทำทันที...เมื่อคุณผู้หญิงรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งนรีเวช

เมื่อผู้หญิงพบว่าเป็นมะเร็งนรีเวช ควรหยุดสูบบุหรี่ หยุดดื่มแอลกอฮอล์ ออกกำลังกาย ทานผักผลไม้และงดอาหารปิ้งย่างหรือเนื้อแดง หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และคิดบวกอยู่เสมอ

การฉายรังสีมะเร็งเต้านม รู้ไหม? ว่าไม่อันตรายอย่างที่คิด

ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมักกังวลเรื่องการฉายรังสี แต่ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ “การฉายรังสี 3 มิติ” ถือเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ช่วยลดปริมาณรังสีต่ออวัยวะข้างเคียงได้

เราพร้อมดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบองค์รวม...กับศูนย์ “Beyond Health Center”

การรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ไม่ใช่แค่ดูแลร่างกาย แต่เราต้องให้การดูแลไปถึงจิตใจ Beyond Health Center คือศูนย์ที่พร้อมดูแลผู้ป่วยมะเร็งในทุกมิติ สร้างกำลังใจ ให้ความเชื่อมั่น และการรักษาที่ทันสมัย