ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์หัวใจ


ศูนย์หัวใจ ชั้น 1 อาคาร A โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา | Phyathai Sriracha, building A,1st floor
โทร. 038-317-333 ต่อ 4135, 4136 สายด่วน 095-7879-741


ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลไทศรีราชา ให้บริการตรวจรักษาด้านโรคหัวใจอย่างครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รักษามาตราฐานการช่วยชีวิต โดยการสวนหัวใจขยายหลอดเลือดด้วยเวลาเฉลี่ย 39 นาที (มาตรฐานการช่วยชีวิตผู้ป่วยหัวใจขาดเลือด มีโอกาสรอดชีวิตเฉลี่ยเวลาที่ 90 นาที) ครบครันด้วยอุปกรณ์และเครื่องมืออันทันสมัย ตลอดจนการดูแลรักษาผู้ป่วยจนเข้าสู่ภาวะปกติ

การบริการต่างๆในศูนย์หัวใจ

เพื่อการบริการที่่ครบวงจรทางการแพทย์ การบริการด้านต่างๆ จึงต้องครอบคลุมทั้งด้านอายุรกรรมเทคโนโลยี เครืองมือ ทีมแพทย์

 1. คลินิคหัวใจ ให้บริการ ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น ภาวะความเสี่ยงด้านโรคหัวใจ เช่น เปิดให้บริการตั้งแต่ 7.00-20.00 น.

 2. การตรวจวินิจฉัยโรค

  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(Electrocardiography : ECG)

  • การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย(Exer- cise Stress Test X)

  • การบันทึกคลื่นหัวใจ 24 ชั่วโมง ด้วยเครื่อง Holter

  • การทดสอบระดับประสาทอัตโนมัติหัวใจด้วยเตียงปรับระดับ

  • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)

   • การตรวจทางหลอดอาหารแบบหลายมิติ

   • การตรวจก่อนและหลังการออกกำลังกาย

   • การตรวจและหลังการกระตุ้นหัวใจ (กรณีผู้ป่วยไม่สามารถออกกำลังได้)

 3. ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac Catheterization Laboratory) เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย รักษาโรคหัวใจโดยคำนึงถึงเวลาและผู้ป่วยเป็นหลัก อาทิ

  • การสวนหัวใจ

  • ขยายหลอดเลือดหัวใจโดยลูกโป่งถ่างขยาย (PTCA)

  • ขยายลิ้นหัวใจที่ตีบโดยลูกโป่ง

  • ขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยขดเลือด

  • ฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจ

  • ฝังเครื่องเฝ้าดูและกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ (AICD)

 4. หออภิบาลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ ( CCU) ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ ทั้งขั้นวิกฤต และในรายที่มีแนวโน้มเรื่องโรคหัวใจ ซึ่งผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งทีมแพทย์ ทีมพยาบาล เครื่องมืออุปกรณ์ในการเฝ้าระวังผู้ป่วย ซึ่งลูกค้าจะสามารถมั่นใจได้ว่า อยู่ในสายตาแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ

  • เครื่องเฝ้าดูคลื่นหัวใจแบบไร้สาย

  • เครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจ

 5. เจ้าหน้าที่ฟื้นฟูหัวใจCoordinate nurse พยาบาลให้คำปรึษาทุกเรื่องหัวใจ ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังออกจากโรงพยาบาล โทรติดตามผู้ป่วย เพื่อให้ความรู้ในการรักษาตัว การรับประทานอาหาร และการออกกำลังกาย ตลอด 24 ชั่วโมง ที่สายด่วน 080-0919009

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชาซีกซ้าย เป็นๆ หายๆ อันตรายกว่าที่คิด

เพราะอาการ “ชา” อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคอันตราย หากมีอาการชาบ่อยๆ เป็นๆ หายๆ หรือชาซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย อย่าปล่อยไว้… คุณอาจกำลังเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจตีบตัน

หินปูนในหลอดเลือดหัวใจ ตัวการเพิ่มความเสี่ยงหัวใจวายฉับพลัน

คราบหินปูนที่สะสมอยู่บริเวณผนังหลอดเลือด เป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบตัน นำไปสู่การเสียชีวิตฉับพลันด้วยภาวะหัวใจขาดเลือดได้

ตรวจสุขภาพหัวใจ วิธีไหนบอกอะไรได้บ้าง

การตรวจสุขภาพหัวใจเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ที่จะช่วยให้เรารู้เท่าทันความเสี่ยงโรคหัวใจได้ แม้ว่ายังไม่แสดงอาการใดๆ อย่ามัวแต่ชะล่าใจเพราะโรคหัวใจใกล้ตัวกว่าที่คิด

เจ็บหน้าอกแบบไหน? เสี่ยงเป็น โรคหัวใจ กันแน่?

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กังวลว่าตัวเองหรือคนใกล้ตัวอาจมีความเสี่ยงของโรคหัวใจ อย่ามัวแต่นั่งคิดนอนคิด... มาเช็คให้แน่ใจกันดีกว่าว่าอาการแบบไหนที่เป็นอาการของ “โรคหัวใจ” กันแน่!!