ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ


ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ชั้น 8 อาคาร B โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
โทร. 038-317-333 ต่อ 3835,3836 หรือ 088-5000-204,089-938-4744


ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา โดยทีมแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและการบริการที่ครบวงจรรวมถึงความมุ่งมั่นให้บริการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนภาคตะวันออก

การบริการ

 • บริการให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับ

 • ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติและโรคในระบบทางเดินอาหารและตับ

 • ตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นโดยการส่องกล้อง (Esophagogastroduodenoscopy)

 • ตรวจลำไส้ใหญ่โดยการส่องกล้อง (Colonoscopy)

 • ตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น (หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร)

 • ตรวจทวารหนักโดยการส่องกล้อง (Procfoscopy)

 • ตรวจความผิดปกติในทางเดินอาหารโดยการตัดชิ้นเนื้อที่ยื่นผิดปกติ (Poly pectomy)

 • ตรวจหาเชื้อ Helicobacter Pylori ในกระเพาะอาหารโดยการส่องกล้อง

 • ตรวจหาเชื้อ Helicobacter Pylori ในกระเพาะอาหารโดยการส่องกล้องและใช้วิธี Urea Breath Test ตรวจทางลมหายใจ (เชื้อ Helicobacter Pylori เป็นเชื้อที่พบอยู่ในกระเพาะอาหารและเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งในกระเพาะอาหาร)

 • หัตถการสำหรับใส่สายให้อาหารในส่วนกระเพาะโดยการส่องกล้อง (ไม่ต้องผ่าตัด) (Percutaneous Endoscopic Gastrostomy)

 • ตรวจวินิจฉัยโรคทางเดินน้ำดีโดยการส่องกล้องและการฉีดสีเพื่อตรวจหาความผิดปกติในท่อน้ำดี มะเร็งท่อน้ำดี (Diagnostic ERCP)

 • ตรวจรักษาโรคท่อน้ำดี ได้แก่ โรคมะเร็งท่อน้ำดี โรคนิ่วในท่อน้ำดี โดยการส่องกล้อง (Therapeutic ERPC)

 • ตรวจวินิจฉัยโรคตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดี

 • ตรวจวินิจฉัยโรคตับอักเสบทุกชนิด

 • ตรวจวินิจฉัยโรคตับแข็ง

 • ตรวจรักษาโรคไขมันคั่งสะสมในตับ

 • ตรวจรักษาโรคตับอ่อนอักเสบ

 • ตรวจรักษาโรคนิ่วในถุงน้ำดี ท่อน้ำดีอักเสบ

 • การให้บริการฉีดวัคซีนโรคตับอักเสบ A และ B

โรคระบบทางเดินอาหารและตับ มีมากมายและที่พบบ่อย ได้แก่

 • โรคระบบทางเดินอาหาร

 • โรคแผลในกระเพาะอาหาร (Peptic Ulcer)

 • โรคลำไส้อักเสบ (Enterocolitis)

 • โรคมะเร็งลำไส้ (Colonic Cancer)

 • โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร (Gastric Cancer)

 • โรคมะเร็งหลอดอาหาร (Esophageal Cancer)

 • โรคมะเร็งทวารหนัก (Rectal Cancer)

 • โรคลำไส้แปรปรวน (Chronic Irritable Bowel Syndrome)

 • ท้องผูกเรื้อรัง (Constipation)

 • โรคกรดไหลย้อนกลับจากกระเพาะอาหารเข้าสู่หลอดอาหาร (GERD)

 • โรคตับ (Liver disease)

 • โรคตับแข็ง (Cirrhosis)

 • โรคไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic Viral Hepatitis)

 • โรคมะเร็งตับ (Hepatocelluar carocinoma)

 • โรคมะเร็งในท่อน้ำดี (Cholangio-Carcinoma)

 • โรคนิ่วในถุงน้ำดี (Gallstones)

 • โรคท่อน้ำดีอักเสบ (Cholangitis)

อาการที่สังเกตุได้และควรมาพบแพทย์ทันที

 • กลืนอาหารลำบากหรือกลืนแล้วเจ็บ

 • มีอาการแสบ จุกแน่นหน้าอก

 • อาเจียนติดต่อกันโดยไม่ทราบสาเหตุ

 • มีเลือดออกจากทางเดินอาหารส่วนบน

 • ถ่ายอุจจาระผิดปกติ บางครั้งท้องผูก บางครั้งท้องเสีย

 • มีไข้และน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ

 • ถ่ายอุจจาระเป็นมูก

 • ถ่ายอุจจาระผิดปกติในผู้สูงอายุ

 • มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็ง

วิธีการตรวจรักษา

 • ตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง

 • ตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลายโดยการส่องกล้อง

 • ตรวจการบีบตัวของทางเดินอาหาร

 • ทางเดินอาหารส่วนต้น (หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร)

 • ทางเดินอาหารส่วนปลาย (ลำไส้ใหญ่)

 • ตรวจท่อน้ำดี และท่อตับอ่อน

เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์

 • ศูนย์ตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารโดยการส่องกล้อง

 • เครื่อง MRI (เครื่องวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็กความเข้มสูง)

 • เครื่อง PT Test (เครื่องเป่าแบคทีเรีย)

 • กล้องส่องทางเดินน้ำดีและท่อตับอ่อน

 • กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่

 • เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง(CT Scan)

 • ครื่องอัลตร้าซาวด์

 • ห้องส่องกล้อง 4 ห้อง

 • การตรวจทางห้องปฎิบัติการ

การเตรียมตัวในการส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร (Gastroscopy)

 • ต้องงดน้ำและอาหาร ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของวันก่อนตรวจ

 • ในวันนัดตรวจห้ามรับประทานอาหารเช้า ดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มใดๆ

 • ในกรณีที่ให้ยาระงับประสาททางสายน้ำเกลือ หรือดมยาสลบ เพื่อเวลาตรวจคนไข้จะรู้สึกสบายไม่มีความเจ็บปวด แต่หลังจากการตรวจคนไข้อาจง่วงได้ หลังจากนอนพักระยะหนึ่งแล้วจึงกลับบ้านได้

การเตรียมตัวในการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)

 • การตรวจลำไส้ใหญ่ให้ได้ผล จะต้องเตรียมลำไส้ใหญ่ให้สะอาดที่สุดไม่มีเศษอาหาร หรืออุจจาระบัง และถ้าหากพบความผิดปกติ เช่น ติ่งเนื้องอก อาจต้องตัดออก ดังนั้นการเตรียมลำไส้ มีความสำคัญมากและต้องปฎิบัติดังนี้

 • ต้องรับประทานยาระบายตามที่แพทย์สั่ง หลังรับประทานยาระบายแล้วไม่ควรเดินทางไปไหนมาไหน เพราะจะปวดถ่ายอุจจาระ

 • ก่อนทำการตรวจ 1 วัน ควรได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับอาหารจากแพทย์ผู้ทำการตรวจ

 • วันที่นัดตรวจ ต้องไม่รับประทานอาหารเช้าและไม่ดื่มน้ำ ไปถึงโรงพยาบาลตามเวลานัดในการตรวจ

 • ในกรณีที่มีการให้ยาระงับประสาททางสายน้ำเกลือ หรือดมยาสลบ เพื่อให้คนไข้รู้สึกสบายไม่มีความเจ็บปวด และหลังจากการตรวจคนไข้อาจง่วงได้ หลังจากตรวจเสร็จให้พักระยะหนึ่งจนตื่นดี แล้วจึงกลับบ้านได้

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง