ศูนย์ทางการแพทย์

คลินิกอายุรกรรม


แผนกอายุรกรรม ชั้น 1 อาคาร A โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา


เปิดบริการตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป
หลัง 22.00 น. มีอายุรแพทย์อยู่เวร 24 ชั่วโมง
โทร. 038-317-333 ต่อ 2129, 2126, 2115 หรือ 089-2441356, 081-8697601


โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มีความพร้อมในการให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์สาขาต่าง ๆ จำนวนมาก มีเครื่องมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งแพทย์แต่ละท่านมีประสบการณ์และความชำนาญในการตรวจรักษาโรคทางด้านอายุรกรรม ทุกระบบพร้อมทั้งมีศักยภาพในการดูแลคนไข้หนักในแต่ละโรคได้เป็นอย่างดี อาทิ

 • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

 • อายุรศาสตร์โรคไต

 • อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร

 • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ(ไทรอยด์ เบาหวาน)

 • อายุรศาสตร์ทั่วไป

 • อายุรศาสตร์โรคระบบประสาท

 • คลินิกโรคโลหิตวิทยา

 • คลินิกโรคผิวหนัง

 • คลินิกจิตเวช

 • การรักษาโรคติดเชื้อต่าง ๆ

อาการหรือโรคทางด้านอายุรกรรม เช่น

 • ไข้ โดยไม่มีบาดแผล

 • อาการปวดท้องเรื้อรัง

 • โรคติดเชื้อเรื้อรัง เช่น ไวรัสตับอักเสบ วัณโรคปอด โรคเอดส์

 • โรคความดันโลหิตสูงหรือต่ำ

 • โรคของระบบเลือดและระบบไหลเวียนผิดปกติ เช่น การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ ซีด ตับม้ามโต

 • อาการของการติดเชื้อของระบบต่าง ๆ

 • โรคประจำตัว หรือโรคทางกรรมพันธุ์ต่าง ๆ เช่น เบาหวาน ธาลัสซีเมีย โรค เลือดอื่น ๆ

 • โรค และอาการต่าง ๆ ที่ผิดปกติ ซึ่งต้องใช้วิธีการรักษาทางยา

 • ฯลฯ

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง