ศูนย์ทางการแพทย์

ศูนย์ไตเทียม


ศูนย์ไตเทียม ชั้น 7 อาคาร B โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
โทร. 038-317-333 ต่อ 3730, 3731 หรือ 083-1114599 ตลอด 24 ชั่วโมง


ศูนย์ไตเทียม ให้การตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม ทั้งชนิดเรื้อรัง และเฉียบพลันด้วยเครื่องมือทันสมัยซึ่งสามารถให้บริการ ล้างไตแก่ผู้ป่วยได้ถึง 16 คน ในเวลาเดียวกัน โดยทีมแพทย์ และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทาง

  • ได้รับการรับรองมาตรฐานจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภา

  • ตัวกรองเลือดแบบสังเคราะห์ประสิทธิภาพสูง และระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ที่สูงกว่ามาตรฐาน AAMI

  • ปรับปรุงสถานที่ให้กว้างขวาง สะอาด สะดวกสบายเพิ่มขึ้น

  • ให้บริการโทรทัศน์ 1 เครื่อง/คน

  • ขณะฟอกเลือดสามารถอ่านหนังสือ นอนหลับพักผ่อนได้

  • ให้บริการฟอกเลือดสิทธิประกันสังคม/สปสช.

  • ให้บริการฟอกเลือดเบิกตรงสวัสดิการราชการ

  • ให้บริการอาหารราคาพิเศษขณะฟอกเลือด

  • ให้บริการฟอกเลือดฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงราคาพิเศษ

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง