ศูนย์ทางการแพทย์

คลินิกพัฒนาการเด็ก


ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น 3 | Child Center ,3rd floor
โทร. 038-317-333 ต่อ 3340, 2913 หรือ 08-786-00001 | +66 38-317-333 ext. 3340 2913


"หมอมุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้เด็กทุกคนเป็นเด็กที่ "เก่ง ดี และมีความสุข" โดยเริ่มให้คำแนะนำ ประเมิน ส่งเสริมรักษา ติดตามผล ตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์มารดา วัยทารก วัยเด็ก วัยเรียน จนกระทั่ง เป็นวัยรุ่น เพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี และมีคุณภาพตามศักยภาพของแต่ละคน"

ศาสตร์ทางด้านการดูแลลูกน้อยด้านการพัฒนาการและพฤติกรรม

งานของหมอแบ่งเป็น 3 ด้านใหญ่ๆ ได้แก่

 • งานพัฒนาการเด็ก คือ ดูแลในเรื่องของพัฒนาการหรือความสามารถของเด็กในแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนโตเป็นวัยรุ่น ประกอบ ด้วย 4 ด้านหลัก คือ ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้านภาษาและการสื่อสาร ด้านสังคมและการปรับตัว

 • งานด้านพฤติกรรมเด็ก คือ ดูแลเรื่องอารมณ์และการแสดงออกที่เหมาะสมของเด็กต่อบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อม และช่วยให้พ่อแม่เข้าใจ ในสิ่งที่เด็กแสดงออก เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกัน

 • งานด้านการเจริญเติบโต คือ ส่งเสริมให้มีส่วนสูงและน้ำหนักที่เหมาะสมตามเพศและวัย
 • ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

  (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
  ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

  บทความที่เกี่ยวข้อง

  ทำไงดี? ลูกพูดช้า...ไม่ยอมพูด

  โดยทั่วไปจะมีเกณฑ์ที่บอกไว้ว่า เด็กมีปัญหาพูดช้าหรือไม่ เช่น เด็กควรพูดคำที่มีความหมายได้คำแรกเมื่ออายุ 1 ขวบ และหากเด็กไม่สามารถพูดคำที่มีความหมายได้เลยเมื่ออายุ 2 ขวบ ก็นับว่ามีพัฒนาการการพูดช้า

  สังเกตพัฒนาการลูกรักอย่างไร? ให้เติบโตอย่างสมวัย

  พัฒนาการของลูกน้อยเป็นเรื่องสำคัญ พ่อแม่ทุกคนจึงควรใส่ใจและรู้ว่าในแต่ละวัยของลูกน้อยควรมีพัฒนาการในแต่ละด้านอย่างไรบ้าง หากพบว่าลูกมีพัฒนาการช้ากว่าปกติ การปรึกษาแพทย์เฉพาะทางจะช่วยแก้ปัญหาได้