ข่าวสาร/กิจกรรม

Clinic Connect Homecare Delivery

Clinic Connect Homecare Delivery

โรงพยาบาลพญาไท 1

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ในวันที่ 26 มีนาคม 2563

เชื่อมโยงคุณกับเราไม่ว่าอยู่ที่ไหน ด้วยบริการ Clinic Connect

เชื่อมโยงคุณกับเราไม่ว่าอยู่ที่ไหน ด้วยบริการ Clinic Connect

เริ่ม 16 มีนาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2563

การอบรมคุณแม่คุณภาพ

การอบรมคุณแม่คุณภาพ

การเตรียมความพร้อมตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ เพื่อรอต้อนรับเจ้าตัวน้อย