ข่าวสาร/กิจกรรม

เชื่อมโยงคุณกับเราไม่ว่าอยู่ที่ไหน ด้วยบริการ Clinic Connect


เชื่อมโยงคุณกับเราไม่ว่าอยู่ที่ไหน ด้วยบริการ Clinic Connectบริการ ปรึกษาแพทย์ จัดส่งยาถึงบ้าน เจาะเลือดที่บ้าน
ค่าบริการ เริ่มต้น 500 บาท /ครั้ง *280 บาท/ครั้ง (เฉพาะกรุงเทพ/ปริมณฑล)
ปริมณฑลครอบคลุม นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร
  1. ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าแพทย์ ค่าผลทางห้องปฎิบัติการ
  2. ค่าเดินทาง
    • เขตกรุงเทพ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
    • เขตปริมณฑล ค่าบริการ 500 บาท/ครั้ง
ระยะเวลาให้บริการ 8.00 – 18.00 น. กรณีไม่เร่งด่วนใช้ระยะเวลา 2 วันทำการ
กรณีเร่งด่วนหรือต้องการภายในวัน มีค่าบริการในการจัดส่ง*
7.00 – 16.00 น.
เงื่อนไข

  • ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังหรือกลุ่มที่ต้องรักษาต่อเนื่อง ของรพ.พญาไท 2 โดยแพทย์ผู้ดูแลอนุญาต
  • กรณีเบิกจ่ายตรงกับบริษัท ทางโรงพยาบาลสามารถออกใบเบิกค่ารักษาได้ (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัท) 
  • กรณีสิทธิ์ประกันชีวิต โรงพยาบาลจะมีการตรวจสอบความคลุมครองของเงื่อนไขก่อนการให้บริการ
  • ***บริการนี้ไม่สามารถขอใบรับรองแพทย์ได้

เพื่อประสิทธิภาพของตัวอย่างเลือดควรใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 1 ชม.


กลุ่มยาที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท กลุ่มยาควบคุมพิเศษ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้ดูแล โดยมีการกำหนดปริมาณควบคุมที่เหมาะสม ให้บริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล