ข่าวสาร/กิจกรรม

เปิดแล้ว!! รพ.พญาไท 3 Drive Thru Test


สะดวก ง่าย โดยไม่ต้องลงจากรถ . . เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการในการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ให้กับผู้ที่มีความกังวลใจ แบบสะดวก ง่าย รวดเร็ว ทางโรงพยาบาลพญาไท 3 จึงได้จัดพื้นที่พิเศษขึ้นมา ณ บริเวณลานจอดรถชั้น 5 เพื่อให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ได้ โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1. ทำแบบคัดกรอง ก่อนเข้ารับการตรวจ ผ่านช่องทาง https://forms.gle/1ob4LTTKRqsArZxA7 หรือ QR Code

2. หลังจากนั้น แค่ขับรถส่วนตัวเข้ามายังจุดให้บริการ ลงทะเบียน ชำระเงิน แล้วลดกระจกลงเพื่อให้ทีมพยาบาลทำการเก็บตัวอย่าง ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย สามารถรอรับผลตรวจได้ภายใน 3-5 วัน ซึ่งบริการ Drive Thru Test นี้ ถือเป็นหนึ่งในบริการที่จะช่วยให้ประชาชน สามารถเข้าถึงการตรวจหาเชื้อ Covid-19 อย่างทั่วถึง ลดความแออัด อันนำมาซึ่งความสบายใจ คลายกังวล และการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อได้ดีมากยิ่งขึ้น . .

ปรึกษาสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ Phyathai Call Center 1772  

ขั้นตอนการตรวจ

1. ทำแบบคัดกรอง ก่อนเข้ารับการตรวจ -ผ่านช่องทาง https://forms.gle/1ob4LTTKRqsArZxA7

       หรือ QR Code 

2.ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน สามารถลงทะเบียนวันที่สะดวกเข้ารับการตรวจ เพื่อไม่ต้องเสียเวลา

3.วันที่เข้ารับบริการ แสดงหน้าจอสุดท้ายของการคัดกรอง ณ จุดรับบัตรจอดรถพร้อมรับบัตรคิว ติดไว้กระจกหน้ารถ

4. ขับรถยนต์ส่วนตัว ขึ้นมาลานจอดรถ ชั้น 5B ( รถจักรยานยนต์ รถ Taxi ไม่สามารถเข้ารับบริการได้)

5. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน วัดไข้ เพื่อลงทะเบียนยืนยันตัวตน

6. ชำระเงินค่าตรวจ 6,500 บาท (บัตรเครดิต เงินสด เงินโอน หรือ QR code)

7. เก็บสิ่งส่งตรวจ 2 จุด บริเวณในโพรงจมูก และในลำคอ

8.กลับบ้านได้ รอผลการตรวจผ่านทาง โทรศัพท์ภายใน 3-5 วัน (ขึ้นอยู่กับปริมาณ ผู้เข้ารับการตรวจในแต่ละวันเป็นสำคัญ) โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล รวมถึงแนะนำวิธีปฏิบัติตัวเบื้องต้น อย่างถูกต้อง

หมายเหตุ

1. การเข้ารับบริการด้วยวิธี drive thru ไม่สามารถออกใบรับรองแพทย์ กรณีต้องการใบรับรองแพทย์ ขอความกรุณา เข้ารับบริการที่ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ ชั้น 1

2. การเข้ารับบริการด้วยวิธี drive thru ไม่สามารถใช้สิทธิ์ประกันชีวิตได้

3. กรณีผู้รับบริการเป็นเด็ก สามารถเข้ารับบริการ ได้ตั้งแต่ อายุ 1 ปี ขึ้นไป

** กรุณาเข้ารับการตรวจ ให้ตรงกับวันที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้ารับบริการ**