โรงพยาบาลพญาไท | แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และแหล่งรวมความรู้ด้านสุขภาพ

ศูนย์การแพทย์

คลินิกโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (ผ่าตัดลำไส้และอื่นๆ)

ศูนย์รักษาภาวะมีบุตรยาก

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ศูนย์พรีเมียร์ไลฟ์เซ็นเตอร์

ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น

คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ

คลินิกตา