ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

Drive Thru Test Covid-19

01 ธ.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2564

พญาไท 1

คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป