ศูนย์การแพทย์

แพ็คเกจไฮไลท์

โปรแกรม Best mom Ever 3

08 ส.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563

พญาไท ศรีราชา

โปรแกรม Best mom Ever 2

08 ส.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563

พญาไท ศรีราชา

โปรแกรม Best Mom Ever 1

08 ส.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563

พญาไท ศรีราชา

โปรแกรม Love Mom ตรวจสุขภาพ 12 รายการ

09 ส.ค. 2563 - 13 ส.ค. 2563

พญาไท ศรีราชา

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ