ศูนย์การแพทย์

โปรแกรม Regular (รายการตรวจ 19 รายการ)

โปรแกรม Regular (รายการตรวจ 19 รายการ)เป็นการตรวจร่างกายประจำปี สำหรับวัยหนุ่มสาว ไม่เกิน 30 ปี เพื่อค้นหาสภาวะสุขภาพ เป็นข้อมูลพื้นฐาน และดูแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของวัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรค


No. รายการตรวจ
1 ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2 ตรวจวัดสัญญาณชีพ
3 ตรวจวัดดัชนีมวลกาย
4 ตรวจวัดความสามารถในการมองเห็น
5 ตรวจสายตาสั้นยาวเอียง
6 ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง
7 ตรวจเอกซ์เรย์ปอดและหัวใจ (Chest x - ray)
8 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
9 ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Examination)
10 ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count)
11 ตรวจน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
12 ตรวจไขมันคลอเรสเทอรอล (Cholesterol)
13 ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
14 ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นสูง (HDL-C)
15 ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำ (LDL)
16 ตรวจการทำงานของไต Creatinin (GFR)
17 ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
18 ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
19 ตรวจการทำงานของตับ (Alk. Phosphatase)
จำนวน 19 รายการ
ราคาปกติ 3,957 บาท
ราคาประหยัด 1,990 บาท

เงื่อนไข

  • ราคาโปรโมชั่นรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. แล้ว

  • ใช้บริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชั้น 3อาคาร A

  • กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้งได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาชั้น3อาคารAโทร. 038-317-333 ต่อ3325, 3326หรือ 08-5000-205

  • สอบถามรายละเอียดและนัดหมายตรวจสุขภาพล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันที่ พญาไท Call Center 1772

  • รับบริการได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากชำระค่าบริการ

หมายเหตุ

  • กรุณางดน้ำ - อาหารอย่างน้อย 8 - 12 ชั่วโมงก่อนรับการตรวจ

  • ผู้ตรวจจะได้รับสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ1 เล่ม

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรม Regular (รายการตรวจ 19 รายการ)
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ