ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Fast Check up

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Fast Check up


No. รายการตรวจ
1 ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
2 วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital sign
3 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Glucose (Sugar, FBS)
4 ตรวจการทำงานของไต Creatinine
5 ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
6 ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด Triglyceride
7 ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL-Cholesterol
8 ตรวจระดับไขมัน(ไม่ดี)ในเลือด LDL – Cholesterol (Direct)
9 ตรวจการทำงานของตับ SGPT (ALT)
10 ตรวจการทำงานของตับ Alk Phosphatase
11 ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด CBC
จำนวน 11 รายการ
ราคาปกติ 4,560 .-
ราคาประหยัด 1,990 .-

หมายเหตุ

  • รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.

  • Electronic Report (รายงานผลผ่าน Application Phyathai intouch)

  • รับอาหารว่าง 1 ชุด

  • สงวนสิทธิ์สาหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปเท่านั้น

  • สามารถใช้บริการได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 8 อาคาร B เวลา 07.00 -16.00 น. เท่านั้น และเข้ารับบริการได้ถึง 31 ธันวาคม 2564

คำแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

  • กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นน้ำเปล่า) อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง

  • กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ที่ Phyathai Call Center 1772

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Fast Check up
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ