ศูนย์การแพทย์

เปลี่ยนความฉุกเฉินเป็นโอกาสการให้บริการรถ Stroke Ambulance

โทร 1772 กด 7 เรียกรถสโตรกแอมบูแลนซ์ (Stroke Ambulance) ราคา 20,000 บาท ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ และปทุมธานี) ช่วยลดโอกาสอัมพฤกษ์ อัมพาต ด้วยระบบปฏิบัติการภายในรถ ที่ช่วยรักษาผู้ป่วยตั้งแต่หน้าบ้าน

  • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง (CT Scan)

  • ตรวจวิเคราะห์ผลเลือด (Mobile Laboratory)

  • ระบบสื่อสารดิจิตอล (Telemedicine)

  • ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการรักษา

กรณีผู้ป่วยมีอาการโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ที่เข้าข่ายตามกฏหมายการแพทย์ฉุกเฉิน ผู้ป่วยจะได้รับสิทธิการรักษาตลอดระยะการเดินทางมายังโรงพยาบาลด้วยรถสโตรกแอมบูแลนซ์ (Stroke Ambulance) โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรียกรถ Stroke Ambulance โทร 1772 กด 7
คุ้มครองระยะเวลาการรักษา 1 ปีเต็ม ตั้งแต่วันแรกที่ซื้อสิทธิ

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

Mobile Stroke Ambulance

กทม.และปริมณฑล (ER)

บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ