ศูนย์การแพทย์

Healthy Surprise Campaign

Healthy Surprise Campaign


แพ็คเกจไฮไลท์

โปรแกรมตรวจสุขภาพครอบครัว (Gen Z)

โปรแกรมตรวจสุขภาพครอบครัว (Gen M)

โปรแกรมตรวจสุขภาพครอบครัวสำหรับผู้ชาย (Gen X Men)

โปรแกรมตรวจสุขภาพครอบครัวสำหรับผู้หญิง (Women Gen X)

ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน

ตรวจอัลตร้าซาวด์หาเนื้องอกมดลูกและรังไข่

เครื่องติดตามระดับน้ำตาลต่อเนื่อง 24 ชม. (7 วัน)

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ