ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง


การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง เป็นวิธีการรักษาโรคมะเร็งที่ทางการแพทย์นิยมใช้ เนื่องจากเป็นการตรวจเพื่อค้นหาโรคมะเร็งตั้งแต่ก่อนเป็นโรคจนถึงระยะเริ่มต้น แม้ว่าผู้ป่วยจะยังไม่มีอาการแสดงออกมา ส่งผลให้อัตราการอยู่รอดจากโรคมะเร็งภายหลังการรักษาเพิ่มขึ้น หรือสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งได้มากขึ้น


No. รายการตรวจ
1 Physical Examination ซักประวัติ และตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์เฉพาะทาง
2 Pap Smear ตรวจมะเร็งปากมดลูก
3 CBC ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
4 Urine Examination ตรวจปัสสาวะ
5 Stool Examination ตรวจอุจจาระ
6 Chest (AP or PA Upright) เอกซเรย์ปอด
7 Ultrasound Whole Abdomen ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง
8 Mammogram ตรวจมะเร็งเต้านม
ราคาประหยัด 8,990


เงื่อนไข

  • สามารถใช้บริการได้ที่ศูนย์มะเร็ง ชั้น 7 อาคาร A

  • กรุณางดอาหารและน้ำ (ดื่มน้ำเปล่าได้) ก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง

  • กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้งได้ที่ 1772 หรือ
    ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพญาไท 2 ชั้น 7 อาคาร A โทร 0-2617-2444 ต่อ 4701 , 4732-3

  • สามารถใช้ได้ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ค่าบริการโรงพยาบาล


ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ