ศูนย์การแพทย์

โปรแกรม BRACA Test (ตรวจยีนมะเร็งและรังไข่)

โปรแกรม BRACA Test (ตรวจยีนมะเร็งและรังไข่)


โรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ เป็นหนึ่งในโรคมะเร็งที่ผู้หญิงต้องเฝ้าระวังมากที่สุด ซึ่งโรคมะเร็งนั้นสามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่น และส่งผลให้ช่วงอายุในการเกิดโรคมะเร็งนั้นน้อยลงเรื่อยๆ จึงควรตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง ตั้งแต่ก่อนเป็นโรคจนถึงระยะเริ่มต้นเพื่อวางแผนการรักษาและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งได้มากขึ้น


No. รายการตรวจ ราคา
1 ซักประวัติ และตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์เฉพาะทาง 19,900
2 ตรวจ lab BRACA Test


เงื่อนไข

  • กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ ที่ศูนย์มะเร็ง

  • สงวนสิทธิ์ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยเท่านั้น

  • รวมค่าบริการโรงพยาบาลและค่าบริการพยาบาล แต่ไม่รวมค่าแพทย์อ่านผลและค่าแพทย์ที่ปรึกษา

  • ใช้สิทธิได้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ

  • กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ ที่ศูนย์ความงาม

  • ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพญาไท 2 ชั้น 7 อาคาร A โทร 0-2617-2444 ต่อ 4701 , 4732-3

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรม BRACA Test (ตรวจยีนมะเร็งและรังไข่)
บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ