ศูนย์การแพทย์

Health Check up Expert & Exclusive Program

จากประสบการณ์การดูแลคนไข้มากว่า 30 ปี ทีมแพทย์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ รพ. พญาไท 2 มีความเข้าใจในความต้องการของคนไข้ ผสานกับการพัฒนาทางด้านการแพทย์ที่ช่วยค้นหาความเสี่ยงของโรคได้เพิ่มมากขึ้น ลดโอกาสในการเป็นโรคร้ายแรง พร้อมกับวางแผนการรักษาโรคได้รวดเร็วเมื่อมีการตรวจพบ และด้วยเหตุนี้จึงนำไปสู่การออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพแบบเจาะลึกที่สามารถค้นหาความเสี่ยงของ 3 โรคร้าย ได้อย่างครอบคลุม

ตรวจหาความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด กับ โปรแกรม Expert Health  

โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะด้านที่เน้นการตรวจหัวใจและหลอดเลือด  เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือด ความดันสูง โดยลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยเครื่องมือใด (เลือกได้ 1 อย่าง ) โดยจะให้เลือกระหว่าง การตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน, ตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่อง CT หรือ ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และ ระหว่างตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดส่วนปลาย หรือ ตรวจความดันหลอดเลือดแดงใหญ่ด้วยเครื่อง Sphygmocor

ตรวจหาความเสี่ยงโรคกระดูกและข้อ กับ โปรแกรม Expert Bone

โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะด้านที่เน้นการตรวจด้านกระดูกและข้อ เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงโรคทางกระดูกหรือผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน หรือ กระดูกบาง เช่น พฤติกรรมชอบดื่มน้ำอัดลม คาเฟอีน เป็นประจำ   เน้นการตรวจด้วยการใช้เครื่องมือ Bone Scan ที่ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูกบริเวณกระดูกสันหลังและกระดูกสะโพก ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่จะมีโอกาสเกิดกระดูกหักได้
นอกจากนี้ ยังมีการตรวจเลือด ที่เรียกการตรวจนี้ว่า Bone Markers เป็นการตรวจเพื่อดูการเสริมสร้างหรือการเสื่อมสลายของกระดูกในร่างกาย รวมไปถึงการตรวจระดับวิตามินดี (Vitamin D) ในร่างกาย เพราะวิตามินดีเป็นวิตามินที่สำคัญในการเสริมสร้างกระดูก หากพบว่าวิตามินนี้มีน้อย..ก็สามารถคาดเดาได้ว่ามีโอกาสเป็นโรคทางกระดูกพรุนหรือบางได้ในอนาคต

ตรวจหาความเสี่ยงโรคมะเร็งตับ กับ โปรแกรม Expert Liver

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ รพ. พญาไท 2 เป็นโรงพยาบาลที่ริเริ่มบรรจุรายการตรวจค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็งตับ และภาวะตับแข็งด้วยเครื่อง ไฟโบแสกน  Fibroscan เข้ามาอยู่ในโปรแกรมตรวจสุขภาพ  เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงโรคมะเร็งตับ ได้แก่ ผู้ที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี  หรือผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคมะเร็งตับ เช่น ผู้ที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ 
การตรวจจะเน้นการใช้เครื่องมือ Fibroscan โดยแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับเป็นผู้ดำเนินการตรวจและแจ้งผลการตรวจ และการตรวจเลือดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตับ อาทิ SGOT, SGPT, Alk Phosphalase , Total Protein , Albumin ,Total Bilirubin , GGT (Gamma GT) การตรวจการติดเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี HBsAg , Anti HBs ( HBsAb) , Anti HBc (HBsAb) , Anti HBc IgG ( HBcAb) ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบเอ Anti HAV IgG (HAVAb) ตรวจการสัมผัสเชื้อของไวรัสตับอักเสบซี Anti HCV IgG (HCVAb)  ซึ่งรายการตรวจทางเลือดนี้ หากมีค่าผิดปกติอาจมีความเสี่ยงเป็นโรคเกี่ยวกับตับจนถึงมะเร็งตับได้

ไม่เพียงแค่ 3 โรคร้าย แต่โปรแกรมนี้ยังครอบคลุมโรค(ร้าย)อื่นๆ

ในการตรวจทั้งโปรแกรม Expert Health, Expert Bone และ Expert  Liver ยังครอบคลุมไปถึงการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด น้ำตาลสะสม ตรวจไขมันในเลือด ไขมันดี ไขมันไม่ดี ตรวจการทำงานของตับ ไต และ ต่อมไทรอยด์ ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ นอกจากนี้ ในผู้ชายยังมีรายการตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก และในผู้หญิงมีการตรวจครบทั้งมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งรังไข่ โดยลูกค้าจะได้รับการตรวจโดยแพทย์เฉพาะทางเพื่อความถูกต้องแม่นยำ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ  โรงพยาบาลพญาไท 2 
Phyathai Call Center 1772ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ