ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจสุขภาพมั่นใจ วัย 40+ EST หรือ Echo (ชาย)

โปรแกรมตรวจสุขภาพมั่นใจ วัย 40+ EST หรือ Echo (ชาย)


โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐานที่จำเป็น สำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป (เพศชาย)

เป็นตรวจสุขภาพสุขภาพโดยรวม เช่น ระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต ปอด หัวใจ ตับ ไต พร้อมตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง ตรวจภาวะกระดูกพรุน กรดยูริค ฮอร์โมนไทรอยด์ ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก สารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร ระดับฮอร์โมนเพศชาย หากพบความผิดปกติจะได้รีบรักษาให้ตรงจุด

การตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาย (Exercise Stress Test) เพื่อประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจ การตอบสนองของหัวใจต่อออกซิเจน ว่าจะมีหายใจขัด เจ็บแน่นหน้าอก หัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติหรือไม่

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง (Echocardiogram) เป็นการตรวจการทำงานของหัวใจ การบีบตัว และลักษณะทางกายภาพของหัวใจ ทำให้สามารถวินิจฉัยได้ว่าบุคคลผู้นั้นป่วยเป็นโรคหัวใจหรือไม่

โปรแกรมที่รับเพิ่ม : โปรแกรมตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ

การตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอด้วยคลื่นความถี่สูง จะสามารถเห็นลักษณะของหลอดเลือดรวมถึงการไหลเวียนของเลือดในเส้นเลือดแดงใหญ่ อีกทั้งยังสามารถวัดปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมองได้ด้วย


รายการตรวจ

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
 2. วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital signs
 3. เอกซเรย์ปอด Chest X-ray
 4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 5. ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาย หรือ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง Exercise Stress Test or Echocardiogram
 6. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด U/S. Whole Abdomen
 7. ตรวจภาวะกระดูกพรุน Bone Densitometry
 8. ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
 9. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count (CBC)
 10. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Boold Suger (FBS)
 11. ตรวจปริมาณน้ำตาลเฉลี่ยสะสม HbA1c
 12. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 13. ตรวจการทำงานของไต BUN
 14. ตรวจการทำงานของตับ SGOT
 15. ตรวจการทำงานของตับ SGPT
 16. ตรวจการทำงานของตับ Alk Phosphatase
 17. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (โคเลสเตอรอล) Total Cholesterol
 18. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไตรกลีเซอไรด์) Triglyceride
 19. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันดีในเลือด) HDL-Cholesterol
 20. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันไม่ดีในเลือด) LDL-Cholesterol
 21. ตรวจระดับกรดยูริค Uric acid
 22. ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
 23. ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ FT4
 24. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
 25. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก Prostic Specific Antigen (PSA)
 26. ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย Testosterone
 27. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร CEA

ราคา  10,100  บาท จากปกติ 13,500 บาท


เงื่อนไข

 • ราคาโปรโมชั่นนี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการอื่น ๆ ของ รพ.
 • ราคาดังกล่าวจำหน่ายวันที่กำหนดเท่านั้น
 • เลือกรับบริการตรวจ EST หรือ Echo อย่างใดอย่างนึง ณ วันเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
 • ราคาดังกล่าวจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 – 31 ตุลาคม  2563
 • สำหรับผู้รับบริการที่ชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ

 • กรุณางดน้ำ - อาหาร อย่างน้อย 8 - 12 ชั่วโมงก่อนรับการตรวจ
 • ผู้ตรวจจะได้รับสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ 1 เล่ม
 • ผู้ตรวจจะได้รับคูปองอาหารว่าง 1 ชุด
 • เพื่อความสะดวกในการรับบริการ โปรดนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 1 ชั้น 7 โทร. 02-201-4600 ต่อ 2149 Line Official @phyathaihospital1 หรือ คลิก https://lin.ee/xcYf73R

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ มั่นใจวัย 40+ EST/Echo (ชาย)

รับเพิ่ม โปรแกรมตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ

บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ