ศูนย์การแพทย์

โปรแกรมตรวจสุขภาพมั่นใจ วัย 40+ EST หรือ Echo (หญิง) (สำหรับผู้ที่ทำศัลยกรรมเสริมหน้าอก)

โปรแกรมตรวจสุขภาพมั่นใจ วัย 40+ EST หรือ Echo (หญิง) (สำหรับผู้ที่ทำศัลยกรรมเสริมหน้าอก)


โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐานที่จำเป็น สำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป (เพศหญิง)

เป็นตรวจสุขภาพสุขภาพโดยรวม เช่น ระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต ปอด หัวใจ ตับ ไต พร้อมตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง เพื่อตรวจภาวะกระดูกพรุน ตรวจเอกซเรย์ และอัลตร้าซาวด์เต้านมด้วยเครื่องดิจิตอล พบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้านม ตรวจมะเร็งปากมดลูกและตรวจภายในสตรี พร้อมพบแพทย์เฉพาะทางสูติ-นรีเวช ตรวจระดับกรดยูริค ฮอร์โมนไทรอยด์สารบ่งชี้มะเร็งตับ สารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร สารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ สารบ่งชี้มะเร็งเต้านม

การตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาย (Exercise Stress Test) เพื่อประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจ การตอบสนองของหัวใจต่อออกซิเจน ว่าจะมีหายใจขัด เจ็บแน่นหน้าอก หัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติหรือไม่

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง (Echocardiogram) เป็นการตรวจการทำงานของหัวใจ การบีบตัว และลักษณะทางกายภาพของหัวใจ ทำให้สามารถวินิจฉัยได้ว่าบุคคลผู้นั้นป่วยเป็นโรคหัวใจหรือไม่

โปรแกรมที่รับเพิ่ม : โปรแกรมตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ

การตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอด้วยคลื่นความถี่สูง จะสามารถเห็นลักษณะของหลอดเลือดรวมถึงการไหลเวียนของเลือดในเส้นเลือดแดงใหญ่ อีกทั้งยังสามารถวัดปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมองได้ด้วย


รายการตรวจ

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
 2. วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital signs"
 3. เอกซเรย์ปอด Chest X-ray
 4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 5. ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาย หรือ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง Exercise Stress Test or Echocardiogram
 6. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด U/S. Whole Abdomen
 7. ตรวจภาวะกระดูกพรุน Bone Densitometry
 8. ตรวจเอกซเรย์ และอัลตร้าซาวนด์เต้านมด้วยเครื่องดิจิตอล (สำหรับผู้ที่เสริมหน้าอก) Digital Mammography Implantation
 9. พบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้านม Breast Physiocol Examination
 10. ตรวจมะเร็งปากมดลูกและตรวจภายในสตรี PV & PAP Test (Thin Prep)
 11. พบแพทย์เฉพาะทางสูติ-นรีเวช Physical Examination by OB-GYN
 12. ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
 13. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count (CBC)
 14. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Boold Suger (FBS)
 15. ตรวจปริมาณน้ำตาลเฉลี่ยสะสม HbA1c
 16. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 17. ตรวจการทำงานของไต BUN
 18. ตรวจการทำงานของตับ SGOT
 19. ตรวจการทำงานของตับ SGPT
 20. ตรวจการทำงานของตับ Alk Phosphatase
 21. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (โคเลสเตอรอล) Total Cholesterol
 22. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไตรกลีเซอไรด์) Triglyceride
 23. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันดีในเลือด) HDL-Cholesterol
 24. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันไม่ดีในเลือด) LDL-Cholesterol
 25. ตรวจระดับกรดยูริค Uric acid
 26. ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
 27. ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ FT4
 28. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
 29. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร CEA
 30. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งไข่ CA125

ราคา 16,100 บาท จากปกติ 21,000 บาท


เงื่อนไข

 • ราคาโปรโมชั่นนี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น
 • โปรแกรมนี้ สำหรับผู้ที่ทำศัลยกรรมเสริมหน้าอก
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการอื่น ๆ ของ รพ.
 • ราคาดังกล่าวจำหน่ายวันที่กำหนดเท่านั้น
 • เลือกรับบริการตรวจ EST หรือ Echo อย่างใดอย่างนึง ณ วันเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
 • ราคาดังกล่าวจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 – 31 ตุลาคม 2563
 • สำหรับผู้รับบริการที่ชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ

 • กรุณางดน้ำ - อาหาร อย่างน้อย 8 - 12 ชั่วโมงก่อนรับการตรวจ
 • ผู้ตรวจจะได้รับสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ 1 เล่ม
 • ผู้ตรวจจะได้รับคูปองอาหารว่าง 1 ชุด
 • เพื่อความสะดวกในการรับบริการ โปรดนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 1 ชั้น 7 โทร. 02-201-4600 ต่อ 2149 Line Official @phyathaihospital1 หรือ คลิก https://lin.ee/xcYf73R

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ มั่นใจวัย 40+ EST หรือ Echo (หญิง) (สำหรับผู้ที่ทำศัลยกรรมเสริมหน้าอก)

รับเพิ่ม โปรแกรมตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ

บาท
กรุณา "คลิกเลือก" โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ราคารวม

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ